Duurzaam Glimmen

Een duurzaam Glimmen, door, voor én met Glimmenaren

Als Duurzaam Glimmen willen wij dat ons dorp, ook in de toekomst, een prachtig dorp is om in te wonen. Een groen dorp met een minimale claim op fossiele energie, water, bodem-, en grondstoffen. 

Wie zijn wij?

In het najaar van 2018 is ‘Duurzaam Glimmen’ gevormd door een aantal inwoners uit Glimmen en directe omgeving. Sinds 2021 zijn we een coöperatie. De coöperatie wil actief bijdragen aan het duurzaam maken van ons dorp in een mix van individuele en collectieve mogelijkheden. Vanuit 3 hoofdthema’s (energietransitie, biodiversiteit en circulariteit) worden diverse grote en kleine projecten opgezet en uitgevoerd. Meestal in werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Isolatie. 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit 5 personen. Daarnaast zijn er experts die ons op wat meer afstand graag ondersteunen.

 

Actueel

Energie Café 1 maart a.s.

De winter loopt op zijn einde, voorjaar en zomer komen er weer aan. Misschien heeft u zelf een paar zaken in uw huis ontdekt die in het kader van verduurzaming en energie-besparing verbeterd kunnen
worden. De komende maanden is de aangewezen periode om verbeteringen uit te voeren zodat u de komende winter er klaar voor bent.
Op vrijdag 1 maart van 17.00 tot 18.00 uur staat weer het Energie-Café in dorpshuis De Groenenberg gepland. Voor
vragen over verduurzaming en energiebesparing van uw woning kunt u naar het Energie-Café op 1 maart.

Reageren kan altijd via info@duurzaamglimmen.nl

Update snelfietsroute / asfaltpad door bos Appèlbergen ?

De Provincie Groningen gaat in 2024 een definitief rapport uitbrengen over de snelfietsroute Zuidlaren -Groningen. Na het rapport kan iedereen een mening geven met een “zienswijze” via mail aan doorfietsroute-zh@provinciegroningen.nl.

Maak gebruik van het stemrecht als je bijvoorbeeld geen asfalt wilt in het bos. Klik hier voor meer info.

Houd de media in de gaten en informeer ons gerust via info@duurzaamglimmen.nl

 

Steun Duurzaam Glimmen

Help ons om projecten klein en groot te blijven doen! Geen tijd om aan te sluiten? Een vrijwillige bijdrage helpt ook! Elk bedrag is welkom op NL56 TRIO 0320 2488 95 t.n.v. Coöperatie Duurzaam Glimmen..

mei 2023 - rapport onderzoek warmtescan

Lees hier het verslag van onderzoek met de warmtecamera in diverse huizen in Glimmen en de ervaringen van bewoners.

Met lood de lucht in?
Op dit moment wordt vanaf Groningen Aerport Eelde nog steeds gevlogen met loodhoudende brandstof. Met alle nare gevolgen van dien voor de gezondheid! Meer weten? Klik hier

Exoten gezien? Meld ze aan!

We zien Glimmen als een groen dorp waar de natuur van harte welkom is.

Maar soms dienen zich dan soorten aan die je bij nader inzien maar beter niet had kunnen uitnodigen, zoals de Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop.

 Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de bekende locaties. 
Heb jij een andere locatie ontdekt, meld dit dan aan!

Agenda

Februari 2024

vergadering Bestuur om 19.30 uur (locatie volgt)

Maart 2024

vergadering Bestuur om 19.30 uur in De Groenenberg, kom gerust langs !

Maart 2024

vergadering Bestuur om 19.30 uur in De Groenenberg, kom gerust langs !

Hoofdthema's

Energietransitie

Een energietransitie vormgeven, die het gebruik van fossiele energie sterk terugdringt, door besparing en gebruik andere energiebronnen.

Biodiversiteit

Zorgen voor het behoud en herstel van de natuur in onze omgeving en zorgen voor het versterken van de biodiversiteit.

Circulariteit

Opbouw van een duurzame, circulaire economie ondersteunen: refuse, reduce, reuse, repair, recycle en recover.

Lees “We weten hoe het moet” van Annette Kehnel over repareren, delen en recyclen. Vroeger deden we het nog.

Wie zijn wij?

In het najaar van 2018 is ‘Duurzaam Glimmen’ ontstaan, gevormd door een aantal inwoners van Glimmen en directe omgeving. Sinds 2021 zijn we een coöperatie. De coöperatie wil actief een bijdrage leveren aan het duurzaam maken van ons dorp in een mix van individuele en collectieve mogelijkheden. 

Vanuit 3 hoofdthema’s (energietransitie, biodiversiteit en circulariteit) worden diverse grote en kleine projecten opgezet en uitgevoerd. Meestal gebeurd dit door de verschillende werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Isolatie. 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit 4 personen. Daarnaast zijn er experts die wat meer op afstand ondersteunen.

Samen voor een duurzaam Glimmen

Zonneweide Glimmen

Op initiatief van een aantal dorpsbewoners is een zonneweide gerealiseerd die sinds april 2021 duurzame stroom levert. Deze Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen is samen met Duurzaam Haren opgezet. 

Alle 4.320 panelen zijn in handen van de leden van de coöperatie: de inwoners van Glimmen en omgeving. Naast de levering van zonnestroom wordt ook gewerkt aan versterking van de biodiversiteit. Door de leden van de coöperatie is het perceel ingezaaid met inheemse planten, zodat een mooi bloemrijk grasland ontstaat. Langs de randen is een gevarieerd samengestelde struweelwal en biodivers dorpsbosje geplant. 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website Zonneweide Glimmen.