Duurzaam Glimmen

Een duurzaam Glimmen, door, voor én met Glimmenaren

Als Duurzaam Glimmen willen wij dat ons dorp, ook in de toekomst, een prachtig dorp is om in te wonen. Een groen dorp met een minimale claim op fossiele energie, water, bodem-, en grondstoffen. 

Wie zijn wij?

In het najaar van 2018 is ‘Duurzaam Glimmen’ ontstaan, gevormd door een aantal inwoners van Glimmen en directe omgeving. Sinds 2021 zijn we een coöperatie. De coöperatie wil actief een bijdrage leveren aan het duurzaam maken van ons dorp in een mix van individuele en collectieve mogelijkheden. 

Vanuit 3 hoofdthema’s (energietransitie, biodiversiteit en circulariteit) worden diverse grote en kleine projecten opgezet en uitgevoerd. Meestal gebeurd dit door de verschillende werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Isolatie. 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit 4 personen. Daarnaast zijn er experts die wat meer op afstand ondersteunen.

Actueel

mei 2023 – rapport onderzoek warmtescan

Lees hier het verslag van onze isolatiedeskundigen over hun onderzoek met de warmtecamera in diverse huizen in Glimmen en de ervaringen van bewoners.

Steun Duurzaam Glimmen

Help ons om onze projecten klein en groot te kunnen blijven doen!
Geen tijd om aan te sluiten? Een vrijwillige bijdrage helpt ons ook! Elk bedrag is welkom op NL56 TRIO 0320 2488 95 t.n.v. Coöp. Duurzaam Glimmen

Biodiversiteit in Glimmen

Grasstroken aan de Parallelweg zijn ingezaaid met mengsel van  wilde inheemse bloemen. Rode paaltjes geven aan waar gezaaid is. Wil je ook jouw straat opfleuren en meer leven aantrekken ? Kijk hier en meld je aan!

Duurzaamheidsmarkt

Ja, een goed idee. Wie helpt mee? Zonder vrijwilligers redden we dat niet. Graag horen we van jullie, liefst snel!

Agenda

Mei

31 mei - Bestuursvergadering, De Groenenberg vanaf 19.30u

Juni

7 juni - algemene ledenvergadering, De Groenenberg 19:30u
28 juni - Bestuursvergadering, De Groenenberg vanaf 19.30u

Juli - Augustus

Zomervakantie

Hoofdthema's

Energietransitie

Een energietransitie vormgeven, die het gebruik van fossiele energie sterk terugdringt, door besparing en gebruik andere energiebronnen.

Biodiversiteit

Zorgen voor het behoud en herstel van de natuur in onze omgeving en zorgen voor het versterken van de biodiversiteit.

Circulariteit

De opbouw van een duurzame, circulaire economie ondersteunen: refuse, reduce, reuse, repair, recycle en recover.

Wie zijn wij?

In het najaar van 2018 is ‘Duurzaam Glimmen’ ontstaan, gevormd door een aantal inwoners van Glimmen en directe omgeving. Sinds 2021 zijn we een coöperatie. De coöperatie wil actief een bijdrage leveren aan het duurzaam maken van ons dorp in een mix van individuele en collectieve mogelijkheden. 

Vanuit 3 hoofdthema’s (energietransitie, biodiversiteit en circulariteit) worden diverse grote en kleine projecten opgezet en uitgevoerd. Meestal gebeurd dit door de verschillende werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Isolatie. 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit 4 personen. Daarnaast zijn er experts die wat meer op afstand ondersteunen.

Samen voor een duurzaam Glimmen

Zonneweide Glimmen

Op initiatief van een aantal dorpsbewoners is een zonneweide gerealiseerd die sinds april 2021 duurzame stroom levert. Deze Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen is samen met Duurzaam Haren opgezet. 

Alle 4.320 panelen zijn in handen van de leden van de coöperatie: de inwoners van Glimmen en omgeving. Naast de levering van zonnestroom wordt ook gewerkt aan versterking van de biodiversiteit. Door de leden van de coöperatie is het perceel ingezaaid met inheemse planten, zodat een mooi bloemrijk grasland ontstaat. Langs de randen is een gevarieerd samengestelde struweelwal en biodivers dorpsbosje geplant. 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website Zonneweide Glimmen.