Wie zijn wij?

In  het najaar van 2018 is ‘Duurzaam Glimmen’ ontstaan, gevormd door een aantal inwoners van Glimmen en directe omgeving. De groep wil actief een bijdrage leveren aan het duurzaam maken van ons dorp in een mix van individuele en collectieve maatregelen.

Vanuit 3 hoofdthema’s (energietransitie, biodiversiteit en circulariteit) worden diverse grote en kleine projecten opgezet en uitgevoerd. Meestal gebeurd dit door de verschillende werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Isolatie. 

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit 4 personen. Daarnaast zijn er experts die wat meer op afstand ondersteunen.

Op weg naar een Duurzaam Glimmen

Wat voor wereld willen we overdragen aan onze toekomstige generaties? Anders geformuleerd:  hoe ziet een duurzame ontwikkeling er uit? Een ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen? En wat betekent dit voor het snippertje wereld waar wij leven? Wij willen de antwoorden op deze vragen vinden en die antwoorden omzetten in daden.

Onze missie

Als Duurzaam Glimmen willen wij dat ons dorp, ook in de toekomst, een prachtig dorp is om in te wonen. Een groen dorp met een minimale claim op fossiele energie, water, bodem en grondstoffen. Daarom willen we:

  • een energietransitie vormgeven, die het gebruik van fossiele energie sterk terugdringt.
  • de opbouw van een duurzame, circulaire economie ondersteunen: refuse, reduce, reuse, repair, recycle en recover.
  • zorgen voor behoud en herstel van de natuur in onze omgeving en zorgen voor het versterken van de biodiversiteit.

Samen het voortouw nemen

We kunnen wachten tot er voor ons wordt bedacht hoe die verduurzaming er uit zal gaan zien. Liever willen wij al inwoners zelf nadenken over hoe we de opbouw van een duurzame, circulaire economie kunnen ondersteunen en willen daarin het voortouw nemen. 

Betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners van Glimmen is cruciaal, want we zullen het samen moeten doen. Daarom nodigt Duurzaam Glimmen all inwoners uit om mee te denken over- en mee te doen aan het klimaatneutraal en duurzaam maken van ons dorp.

 

 

Onze hoofdthema's zijn:

Energietransitie

Er is een isolatieproject gestart. Over het onderwerp is afgelopen januari een eerste dorpsbijeenkomst gehouden.

Biodiversiteit

Een derde project zal zich gaan bezighouden met het onderwerp biodiversiteit. 4 maart 2020 is er over dit onderwerp een eerste dorpsbijeenkomst gehouden. I.v.m. de coronacrisis is de 2e dorpsbijeenkomst t.n.o. uitgesteld.

Circulariteit

Ten slotte is er een onderzoek gaande in samenwerking met de universiteit van Groningen, naar de mogelijkheid van groengasproductie door het dorp.

Wie doen al mee

Binnen Duurzaam Glimmen zijn verschillende niveaus van betrokkenheid ontstaan. De coöperatie heeft op dit moment enkele tietallen leden. Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen. Daarnaast zijn enkele personen die wat meer op afstand op verzoek expertise leveren en meerdere personen die regelmatig of eenmalig aansluiten bij de projectgroep isolatie, bermbeheer, houtwallen, etc. Verder is er een groeiend aantal belangstellenden dat de nieuwsbrief ontvangt. 

Word Lid!

Door lid te worden blijf je op de hoogte van de activiteiten en kun je mee beslissen op de jaarlijkse ALV. Er zitten geen vaste kosten verbonden aan het lidmaatschap. Uiteraard is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen! Aanmelden kan via info@duurzaamglimmen.nl 

Meer slagkracht

Duurzaam Glimmen kan alle hulp (groot en klein) gebruiken. Dus wil je met regelmaat een steentje bijdragen of eenmalig voor een bepaalde actie, dat kan allebei! Om meer slagkracht te krijgen is het belangrijk dat er meer Glimmenaren zich op één of andere manier willen inzetten. Dat kan door volledig lid te worden of alleen ‘expertise op afroep’ te leveren. Je kunt ook meedoen aan de specifieke projecten isolatie of biodiversiteit, die sinds kort van start zijn gegaan.

Als je inschrijft voor de nieuwsbrief of regelmatig op deze site kijkt, kunt je, op een moment dat je denkt een bijdrage te kunnen leveren aan een actueel onderwerp, je aanmelden en mee gaan doen.