Biodiversiteit

Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komt voort uit de natuur. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Biodiversiteit zorgt dat we kunnen bestaan.

Soorten

Biodiversiteit gaat over alle soorten die er op aarde zijn, waaronder alle dier- en plantensoorten. Op dit moment zijn bijna twee miljoen soorten bekend, waarvan zo’n 40.000 soorten in Nederland zijn aangetroffen. Waarschijnlijk zijn er in werkelijkheid vele miljoenen soorten op aarde. Een groot deel van de biodiversiteit is dus nog onbekend. Ook in Nederland worden nog voortdurend nieuwe soorten ontdekt.

Ecosystemen

Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook de diverse ecosystemen (leefgebieden) waar die soorten voorkomen. Bijvoorbeeld de tropische regenwouden, de koraalriffen, de savannen of de hoogvenen.

De wereld kan niet zonder biodiversiteit

Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen, zoals bijv. de eikenprocessierups. (bron: biodiversiteit.nl)

Wij kunnen niet de hele wereld verbeteren, maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen voor het kleine stukje dat Glimmen heet.

Duurzaam Glimmen wil daarom bijdragen aan:

Het stimuleren van het ecologisch beheer van bermen, oevers, graslandjes, reststukjes, houtsingels en bosjes.

Het versterken van en aansluiten bij de Stedelijke Ecologische Structuur van de gemeente Groningen.

Bevorderen dat bij de inrichting van tuinen aan biodiversiteit wordt gedacht. Zo kunnen deze onderdeel worden van het natuurnetwerk Glimmen.

Het monitoren van wat er al aan natuurlijke rijkdom is in Glimmen en het nemen van soortspecifieke, ondersteunende maatregelen (voor bijvoorbeeld vleermuizen, uilen, zwaluwen, en bijen).

Duurzaam Glimmen gaat een biodiversiteits-team vormen, dat:

Een inwonersbijeenkomst organiseert in het dorpshuis, waar we met elkaar:
  • Bloemrijke ideeën kunnen vormen, uitwisselen, uitwerken en organiseren.
  • Plannen uitwerken om te voorkomen dat in Glimmen de eikenprocessierups gaat toeslaan. De biodiversiteit bevorderen van onze bermen. Het massaal ophangen van nestkastjes en vleermuiskasten zijn daarbij effectieve maatregelen, die zich in de praktijk bewezen hebben. 
  • Contacten legt met andere groepen die zich bezighouden met biodiversiteit, natuur en landschap. De natuur houdt zich niet aan de grens van Glimmen, het is logisch om te zoeken naar zinvolle samenwerkingsverbanden.

Wil je ook meedoen aan het ecologisch opvrolijken van uw straat of woonwijk ?

In de herfst van 2020 zijn we met maar liefst ruim 25 bewoners van de Nieuwe Schoolweg bollen gepoot in de berm. De hele straat werd ‘ecologisch opgevrolijkt’, zoals zichtbaar werd in het voorjaar van 2021. Het was een vrolijk gebeuren, zo’n hele straat samen aan het werk, met oliebollen en koffie voor de inwendige mens. Hierna zijn ook nog op andere plekken, waaronder de Parallelweg van bollen voorzien.

Deze actie staat ook in het teken van de strijd tegen de eikenprocessierups: hoe gevarieerder de bermen, hoe kleiner de kans op deze plaagbeesten. Misschien zijn er nog meer bewoners die in hun straat of woonwijk willen bijdragen aan het ‘ecologisch opvrolijken’ ?

Als je een idee hebt of wil meedoen aan toekomstige projecten geef je dan op!

Wat kun je zelf doen in jouw omgeving?

  • Zaai een vierkante meter van de tuin in met het Cruydt-Hoeck inheemse wilde plantenmengsel. Maak samen met je buren een bloemrijke strook tussen de opritten.
  • Hang nestkasten, vleermuiskasten en bijenhotels op.
  • Plant vogelvriendelijke struiken.
  • Poot of zaai vlinder- en bijenvriendelijke planten in uw tuin.
  • Creëer een bijen-idylle in een vergeten hoekje van de tuin.

Er is heel veel mogelijk er iederen soortenrijke vierkante meter is er één!

Houtwallen in en om Glimmen

Glimmen onderscheidt zich met zijn vele houtwallen van andere dorpen in de omgeving. Duurzaam Glimmen wil graag werken aan de inventarisatie van de bestaande houtwallen in ons dorp. De verzorging en eventueel het herstel zouden dan de volgende stappen kunnen worden.

We worden hierbij gesteund door Landschapsbeheer Groningen, de provinciale organisatie die zich in de afgelopen jaren heeft bezig gehouden met de houtwallen en singels van het Gorecht.

Wie heeft er zin en tijd om mee te werken aan dit plan?