Energietransitie

Glimmen Klimaatneutraal, energieplan voor ons dorp

Duurzaam Glimmen heeft haar visie opgeschreven over de energietransitie in de komende jaren: Hoe kan Glimmen klimaatneutraal worden. Eén van de kernpunten: we willen inwoners van Glimmen helpen door per woning het huidige energieverbruik te meten en een energie-transitie advies gratis aan te bieden. Uit deze inventarisaties kunnen mogelijk collectieve acties, zoals de inkoop van isolatiemateriaal of de aankoop van zonnepanelen, worden afgeleid. Ons plan is besproken met de gemeente Groningen. Download hier het hele energieplan.

Isolatieteam Duurzaam Glimmen

Op 23 januari 2020 is het isolatieteam van Duurzaam Glimmen gestart met een bewonersbijeenkomst in de Groenenberg. Hierbij waren ruim veertig Glimmenaren aanwezig.

Er is die avond uitleg gegeven over de aanpak van Duurzaam Glimmen voor de komende energietransitie.  De gemeente Groningen heeft in haar eigen energievisie aangegeven dat voor Glimmen is gekozen voor een hybride systeem. Dat houdt in dat er voor verwarming van huizen gekozen is voor de combinatie van een warmtepomp en een gasketel. Op koude dagen zal de gasketel bijspringen om het huis behaaglijk warm te krijgen. In het voor- en najaar zal de warmtepomp zelf goed voor de benodigde warmte kunnen zorgen. Warm water voor o.a. keuken en badkamer zal door de gasketel worden opgewekt. Het soort, samenstelling van het gas (biogas, groen gas, waterstof) zal nog verder uitgewerkt worden.

Duurzaam Glimmen staat voor een verduurzaming van Glimmen door, voor en met de Glimmenaren. Het verduurzamen van het eigen huis maakt daar onderdeel van uit. De eerste stap in het verduurzamen van woningen is het voorkomen van onnodig energieverbruik. Als er minder warmte naar buiten verdwijnt hoeft er immers ook minder nieuwe warmte toegevoegd te worden. Dit is dan ook de eerste actie vanuit het isolatieteam van Duurzaam Glimmen. Energiebesparing door middel van beter isoleren van daken, vloeren, buitenmuren, kozijnen, ramen en deuren en bovendien het dichten van onnodige kieren en naden.

 

Doormeten van huizen met een warmtecamera

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er veel behoefte is om te weten hoe het eigen huis er isolatietechnisch voorstaat. Om dit te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een warmtecamera. Een warmtecamera geeft op een klein beeldscherm aan wat de temperatuurverschillen in een ruimte zijn. Koude muren en vloeren, tochtnaden langs ramen en deuren en koudebruggen worden zo zichtbaar gemaakt. Duurzaam Glimmen kan hiervoor gebruik maken van twee warmtebeeldcamera’s van Buurkracht. Dertig woningeigenaren hebben die avond aangegeven geïnteresseerd te zijn om hun huis met een warmtecamera te laten bekijken.

Inmiddels zijn twee leden van het isolatieteam gestart met het bezoeken en doormeten van woningen. Naast de metingen met de warmtecamera  worden de bewoners ook geïnterviewd over de huidige isolatie en verwarming  van hun huis, hoe ze die ervaren en wat ze van plan zijn om m.b.t. energiebesparing aan te pakken. Na een toelichting op de aanpak en een gezamenlijke rondgang met de warmtecamera door het huis krijgen de bewoners een korte rapportage over de bevindingen.

De bevindingen van alle doorgemeten huizen zullen op een rij gezet worden, waarna gekeken wordt of en op welke onderdelen zaken collectief aangepakt kunnen worden. Hierbij valt te denken aan b.v. een diepgaander thermisch onderzoek van huizen, het isoleren van de begane grondvloer en aanbrengen van p.v. panelen. Ook voor een individuele aanpak van de woning zal ondersteuning gegeven kunnen worden.

Duurzaam Glimmen hoopt dat door deze aanpak vervolgens weer andere huiseigenaren overtuigd worden van de noodzaak van verduurzaming van hun huis en dit traject ook in willen gaan.

Het team is op zoek naar versterking.
Mocht u belangstelling hebben om het team te ondersteunen, meldt u zich dan aan!

Goede redenen

Er zijn vele goede redenen om na te denken over het grondig  isoleren van uw huis. Die redenen kunnen zijn: meer comfort, een verstandige investering, energiebesparing, onafhankelijker  worden van Russisch gas, uit solidariteit met de Groningers, het verkleinen van je ecologische voetafdruk, de CO2-uitstoot beperken, je kleinkinderen een leefbare aarde willen achterlaten, iets doen tegen de klimaatverandering, energieneutraal willen wonen, plezier beleven aan het verbeteren van je woning.

Wilt u zich oriënteren?

Op de website Energieloket Groningen is over isolatie veel informatie te vinden, met handige tools waarmee u kunt berekenen hoeveel energie u kunt besparen. 

Subsidie

Op dezelfde website vindt u welke subsidies u kunt ontvangen als u isolerende maatregelen neemt.