duurzaam glimmen

Een duurzaam Glimmen, door, voor en met Glimmenaren

Als Duurzaam Glimmen willen wij dat ons dorp, ook in de toekomst, een prachtig dorp is om in te wonen. Een groen dorp met een minimale claim op fossiele energie, water, bodem en grondstoffen. Lees hier over onze missie.

doe mee

Duurzaam Glimmen kan alle hulp (groot en klein) gebruiken. Dus wil je met regelmaat een steentje bij dragen of eenmalig voor een bepaalde actie, dat kan allebei. Kijk hier voor meer informatie.

actueel

 19 november 2021 : eerste Energie Cafe in De Groenenberg van 17.30 -18.30 uur :

Duurzaam Glimmen start een nieuw initiatief om Glimmenaren zo goed mogelijk bij te staan met het verduurzamen van hun woning. In het Energie Cafe krijgen bezoekers informatie en advies over energiebesparing. Want het verduurzamen van een woning roept veel vragen op. Gelukkig hoef je de zoektocht naar antwoorden niet alleen te doen. In het Energie Café zitten we met elkaar aan tafel om ervaringen te delen en mogelijkheden door te spreken. Het is fijn dat we ondersteund worden door de aanwezigheid van deskundige dorpsbewoners. Door hun beroepsmatige achtergrond en eigen ervaringen kunnen zij adviseren bij het nemen van energiebesparende maatregelen in huis. Kom je ook? Geef dit dan aan via de mail: info@duurzaamglimmen.nl

  Tot de 19e!

 

19 oktober 2021 - Dorpsbijeenkomst : nieuwe initiatieven Er is op de dorpsavond met bezoekers gesproken over actuele ideeën en initiatieven :

Biodiversiteitstafel : versterken van biodiversiteit met o.a. plannen om weer bermen in te zaaien met bloemrijk zaadmengsel, herstel van houtwallen in Glimmen, stimuleren om biologisch beheer toe te passen op de Glimmer Es , het inrichten van een biologische moestuin. Als je zelf ook een initiatief wilt aandragen vernemen wij graag ! Stuur gerust een mail aan info@duurzaamglimmen.nl.

Energietransitie- en Isolatietafel : er zijn plannen voor een Energiecafé in De Groenenberg om ervaringen uit te wisselen waarbij bewoners individueel advies krijgen over energiebesparing, na onderzoek met een warmtecamera en het meten en bespreken van het eigen gasverbruik. Bijvoorbeeld met betere afstelling van de CV ketel of isoleren van leidingen kan mogelijk bespaard worden op het energieverbruik. Heb je hiervoor belangstelling laat het ons weten via info@duurzaamglimmen.nl.

Duurzaamheidsmarkt-tafel : er zijn ideeën voor een Duurzaamheidsmarkt in 2022 waar diverse onderwerpen gepresenteerd kunnen worden met een leuke activiteit voor kinderen zodat jong en oud aan kan haken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals isolatie/energie besparen, repair-café voor kleine apparaten-artikelen, elektrische deelauto, 2e hands kledingbeurs, verkoop 2e hands speelgoed, ruilbeurs om apparaten uit te lenen, een moestuin in Glimmen, lokale aanbieders van duurzame producten. Heb je hiervoor belangstelling en ideeën voor een geschikte locatie laat het ons weten via info@duurzaamglimmen.nl.

Voor alle activiteiten geldt dat Duurzaam Glimmen altijd hulp kan gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ! Schroom niet om hulp aan te bieden, ook als het tijdelijk is voor een (eenmalig) project. Wij vernemen graag via info@duurzaamglimmen.nl !

15 oktober 2021 - Zonneweide Glimmen officieel geopend Op 15 oktober 2021 is de Zonneweide Glimmen officieel geopend door leerlingen van groep 8 van de Quintusschool in Glimmen door het onthullen van een bijen-insectenhotel bij de ingang van de zonneweide. Vanaf  8 april 2021 levert Zonneweide Glimmen duurzame stroom en is het technisch en financieel succesvol. Op het terrein wordt ecologisch beheer uitgevoerd. Vrijwilligers die willen meehelpen zijn van harte welkom. Lees meer op de website Zonneweide Glimmen.


2 okt 2020 - Glimmen klimaatneutraal, energieplan voor ons dorp. Duurzaam Glimmen heeft haar visie opgeschreven over de energietransitie in de komende jaren : hoe kan Glimmen klimaatneutraal worden. Eén van de kernpunten : we willen inwoners in Glimmen helpen door per woning het huidige energieverbruik te meten en een energie-transitie advies gratis aan te bieden. Uit deze inventarisaties kunnen mogelijk collectieve acties, zoals de inkoop van isolatiemateriaal of de aankoop van zonnepanelen, worden afgeleid. Ons plan is besproken met de gemeente Groningen. Download hier het hele energieplan.


maart 2020 - Vogelhuisjes in strijd tegen de eikenprocessierups. Geïnitieerd door Duurzaam Glimmen hebben inwoners in het voorjaar van 2020 ruim 100 nestkastjes opgehangen als preventieve maatregel tegen de eikenprocessierups. De vogelhuisjes zijn ter beschikking gesteld door de gemeente Groningen. Lees hier extra info.

zonneweide Glimmen

Op initiatief van een aantal dorpsbewoners is een zonneweide gerealiseerd die sinds april 2021 duurzame stroom levert. Deze Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen  is samen met Duurzaam Haren opgezet.

Alle 4.320 panelen zijn in handen van de leden van de coöperatie: de inwoners van Glimmen en omgeving. Naast levering van zonnestroom wordt ook gewerkt aan versterking van de biodiversiteit.  Door de leden van de coöperatie is het perceel ingezaaid met  inheemse planten, zodat een bloemrijk  grasland ontstaat. Langs de randen is een gevarieerd samengestelde struweelwal en bio-divers dorpsbosje geplant.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website de Zonneweide Glimmen

naar de website

isolatie

Alt

Isolatie-onderzoek met warmtecamera

Duurzaam Glimmen heeft begin 2020 een 20-tal huizen onderzocht op isolatiewaarden, met behulp van een warmtecamera. Helaas is hier in 2021 geen vervolg aan gegeven i.v.m. de lockdown. Lees hier de uitkomsten uit 2020.

Volgende dorpsbijeenkomsten

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, hoopt Duurzaam Glimmen weer dorpsbijeenkomsten te organiseren, zodra dat verantwoord en veilig mogelijk is. 

biodiversiteit

Alt

Biodiversiteit is leven

Stelt u zich eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar cactussen. Hoe zou de wereld er dan uitzien?

De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit is belangrijker dan u misschien zou denken. Lees verder…..

groen gas

We willen van fossiel naar groen gas!
             
 

Wat zijn de mogelijkheden voor het
verduurzamen van verwarming en
warmwatervoorziening,
specifiek in Glimmen?

Lees over de mogelijk- en onmogelijkheden.