Werkgroep Duurzaam Glimmen

Hoe ziet de ontwikkeling naar een duurzaam dorp er uit? Een ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden zonder het erfdeel van toekomstige generaties in gevaar te brengen? En wat betekent dit voor het snippertje wereld waar wij leven? Het vinden van antwoorden op deze vragen is de missie van Duurzaam Glimmen. Wij nodigen alle inwoners uit om mee te denken en te doen bij het uitvinden van een klimaatneutraal, duurzaam dorp!

Voor & door Glimmen: duurzaam in de volle breedte, met een praktische inslag:  door samen doen!

Duurzaam Glimmen is een nieuw initiatief dat zich richt op duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van de energietransitie, mens en natuur, coöperatieve samenwerking en de manier waarop we met onze bronnen en grondstoffen omgaan. Toegespitst op de typische omstandigheden van ons prachtige dorp Glimmen.

Meewerken of aanmelden voor de nieuwsbrief?

Stuur een mail naar info@duurzaamglimmen.nl
o.v.v. 'werkgroep' of 'nieuwsbrief'.
 

Laatste nieuws

16 mei 2019
Alt

Tijdens de dorpsbijeenkomst op 15 mei is er uitgebreid gesproken over ons intiatief, mogelijke projecten en de plannen voor een (dorps)zonneweide in Glimmen.

Namens onze werkgroep gaf Hans Wortmann eerst een brede inleiding over de...

lees meer..
15 mei 2019
Alt

Beste inwoners van Glimmen,

Door een tiental inwoners van Glimmen is in de zomer van 2018 de werkgroep ‘Duurzaam Glimmen’ gevormd. Deze werkgroep buigt zich over de vraag hoe ons dorp zichzelf kan organiseren in de omslag...

lees meer..
04 mei 2019
Alt

Druk op de playknop om te luisteren naar het interview met Hans Wortmann op OOG Radio.
Over de achtergrond en plannen van Duurzaam Glimmen, en de informatiebijeenkomst op 15 mei a.s.

15 apr 2019
Alt

uit Glimmer'lei, door Frans Somers

Glimmen aardgasvrij in 2035. Dat was de doelstelling van een in 2018 door de toenmalige gemeente Haren ingediend projectplan. De hiervoor aangevraagde rijkssubsidie voor de ‘proeftuin...

lees meer..