duurzaam glimmen

Een duurzaam Glimmen, door, voor en met Glimmenaren

Als Duurzaam Glimmen willen wij dat ons dorp, ook in de toekomst, een prachtig dorp is om in te wonen. Een groen dorp met een minimale claim op fossiele energie, water, bodem en grondstoffen. Lees hier over onze missie.

doe mee

Duurzaam Glimmen kan alle hulp (groot en klein) gebruiken. Dus wil je met regelmaat een steentje bij dragen of eenmalig voor een bepaalde actie, dat kan allebei. Kijk hier voor meer informatie.

actueel

uitnodiging kennissessie Verduurzaming Monumentale Woningen

Op 22 juni 2022 van 19-21 uur bent u van harte welkom in De Hoeksteen te Noordlaren voor informatie uitwisselen over verduurzaming van een monumentale woning. Wat zijn de regels ? Hoe pak je het aan ? Hoe blijven kosten beheersbaar ? Vanuit het project van energietransitie Drentsche Aa organiseren de Natuur en Milieufederatie Drenthe, BOKD en Noorderruimte een kennissessie en worden een aantal (monumentale) woningen in de omgeving bezocht. Vanuit het Drents Energieloket is een deskundige aanwezig om praktische kennis te delen en vragen te beantwoorden. Klik hier voor meer informatie over het programma of contactpersonen.

kort verslag Energie Café op 20 mei 2022 : zomerstop

Op 20 mei 202 is een bijeenkomst in het Energie Café gehouden, de laatste voor de zomer. Ondanks een bescheiden opkomst waren er mooie vragen van bezoekers over energiebesparende maatregelen en een duurzaam energiegebruik in de woning waar de deskundigen namens Duurzaam Glimmen graag uitleg over hebben gegeven. Uiteraard volgt weer een bericht als een nieuwe sessie van het Energie Café wordt ingepland vanaf september 2022.

Lezingen-excursie over Biodiversiteit omgeving Glimmen-Onnen-Noordlaren :

In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen organiseert Duurzaam Glimmen op vrijdag 22 april, vrijdag 13 mei en vrijdag 10 juni 2022 een drietal lezingen met aansluitende excursie door de omgeving, steeds met een ander thema, om biodiversiteit te laten zien. Deze serie is een onderdeel van het project Groene Verbindingen. Per keer kunnen maximaal 20 deelnemers zich aanmelden. Klik hier voor meer informatie over de inhoud en aanmelding.

Verslag van Energie Café en Samenvatting woningbezoek met warmtecamera in 2022 :

Duurzaam Glimmen is gestart met een Energie Café om bewoners in Glimmen en Onnen zo goed mogelijk bij te staan met het verduurzamen van hun woning. Een verslag van de recente bijeenkomst in het Energie Café vindt u hier. Daarnaast zijn bezoeken aan woningen in Glimmen gebracht met een warmtecamera om energieverbruik en mogelijke isolatiemaatregelen te inventariseren. Een samenvatting van de analyse en ervaringen van bewoners vindt u hier.

Vogelhuisjes van Duurzaam Glimmen : een nieuw voorjaar is tijd voor de schoonmaak !  Een inwoonster aan de Parallelweg in Glimmen deelde een leuk bericht. Bij het schoonmaken van 2 nestkastjes van Duurzaam Glimmen vond zij in beide 2 oude nesten. Eind februari / begin  maart is een prima tijd om nestkastjes schoon te maken zodat de mezen weer een schoon nestkastje hebben.

19 oktober 2021 - Dorpsbijeenkomst : nieuwe initiatieven Er is op de dorpsavond met bezoekers gesproken over actuele ideeën en initiatieven :

Biodiversiteitstafel : versterken van biodiversiteit met o.a. plannen om weer bermen in te zaaien met bloemrijk zaadmengsel, herstel van houtwallen in Glimmen, stimuleren om biologisch beheer toe te passen op de Glimmer Es , het inrichten van een biologische moestuin. Als je zelf ook een initiatief wilt aandragen vernemen wij graag ! Stuur gerust een mail aan info@duurzaamglimmen.nl.

Energietransitie- en Isolatietafel : er zijn plannen voor een Energiecafé in De Groenenberg om ervaringen uit te wisselen waarbij bewoners individueel advies krijgen over energiebesparing, na onderzoek met een warmtecamera en het meten en bespreken van het eigen gasverbruik. Bijvoorbeeld met betere afstelling van de CV ketel of isoleren van leidingen kan mogelijk bespaard worden op het energieverbruik. Heb je hiervoor belangstelling laat het ons weten via info@duurzaamglimmen.nl.

Duurzaamheidsmarkt-tafel : er zijn ideeën voor een Duurzaamheidsmarkt in 2022 waar diverse onderwerpen gepresenteerd kunnen worden met een leuke activiteit voor kinderen zodat jong en oud aan kan haken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals isolatie/energie besparen, repair-café voor kleine apparaten-artikelen, elektrische deelauto, 2e hands kledingbeurs, verkoop 2e hands speelgoed, ruilbeurs om apparaten uit te lenen, een moestuin in Glimmen, lokale aanbieders van duurzame producten. Heb je hiervoor belangstelling en ideeën voor een geschikte locatie laat het ons weten via info@duurzaamglimmen.nl.

Voor alle activiteiten geldt dat Duurzaam Glimmen altijd hulp kan gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ! Schroom niet om hulp aan te bieden, ook als het tijdelijk is voor een (eenmalig) project. Wij vernemen graag via info@duurzaamglimmen.nl !

15 oktober 2021 - Zonneweide Glimmen officieel geopend Op 15 oktober 2021 is de Zonneweide Glimmen officieel geopend door leerlingen van groep 8 van de Quintusschool in Glimmen door het onthullen van een bijen-insectenhotel bij de ingang van de zonneweide. Vanaf  8 april 2021 levert Zonneweide Glimmen duurzame stroom en is het technisch en financieel succesvol. Op het terrein wordt ecologisch beheer uitgevoerd. Vrijwilligers die willen meehelpen zijn van harte welkom. Lees meer op de website Zonneweide Glimmen.


2 okt 2020 - Glimmen klimaatneutraal, energieplan voor ons dorp. Duurzaam Glimmen heeft haar visie opgeschreven over de energietransitie in de komende jaren : hoe kan Glimmen klimaatneutraal worden. Eén van de kernpunten : we willen inwoners in Glimmen helpen door per woning het huidige energieverbruik te meten en een energie-transitie advies gratis aan te bieden. Uit deze inventarisaties kunnen mogelijk collectieve acties, zoals de inkoop van isolatiemateriaal of de aankoop van zonnepanelen, worden afgeleid. Ons plan is besproken met de gemeente Groningen. Download hier het hele energieplan.


maart 2020 - Vogelhuisjes in strijd tegen de eikenprocessierups. Geïnitieerd door Duurzaam Glimmen hebben inwoners in het voorjaar van 2020 ruim 100 nestkastjes opgehangen als preventieve maatregel tegen de eikenprocessierups. De vogelhuisjes zijn ter beschikking gesteld door de gemeente Groningen. Lees hier extra info.

zonneweide Glimmen

Op initiatief van een aantal dorpsbewoners is een zonneweide gerealiseerd die sinds april 2021 duurzame stroom levert. Deze Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen  is samen met Duurzaam Haren opgezet. Alle 4.320 panelen zijn in handen van de leden van de coöperatie: de inwoners van Glimmen en omgeving. Naast levering van zonnestroom wordt ook gewerkt aan versterking van de biodiversiteit.  Door de leden van de coöperatie is het perceel ingezaaid met  inheemse planten, zodat een bloemrijk  grasland ontstaat. Langs de randen is een gevarieerde struweelwal en bio-divers dorpsbosje geplant. Voor meer informatie zie website Zonneweide Glimmen

De eerste bomen en struiken zijn in 2021 geplant, zie bijgaande impressie.

naar de website

isolatie

Alt

Isolatie-onderzoek met warmtecamera

Duurzaam Glimmen heeft begin 2020 een 20-tal huizen onderzocht op isolatiewaarden, met behulp van een warmtecamera. Helaas is hier in 2021 geen vervolg aan gegeven i.v.m. de lockdown.In 2022 is weer een vervolg gepland van onderzoek met een warmtecamera. Lees hier de uitkomsten uit 2020.

Subsidie voor isolatie, warmtenpompen en zonneboilers : lees hier een nieuwsbericht.

Volgende dorpsbijeenkomsten

Als het verantwoord en veilig is hoopt Duurzaam Glimmen weer dorpsbijeenkomsten te organiseren en volgt hierover bericht. 

biodiversiteit

Alt

Biodiversiteit is leven

Stelt u zich eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar cactussen. Hoe zou de wereld er dan uitzien?

De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit is belangrijker dan u misschien zou denken. Lees verder…..

groen gas

We willen van fossiel naar groen gas!
             
 

Wat zijn de mogelijkheden voor het
verduurzamen van verwarming en
warmwatervoorziening,
specifiek in Glimmen?

Lees over de mogelijk- en onmogelijkheden.