Tips voor een bloemrijk en vlinderrijk Glimmen

Een bloemenrijk Glimmen
In ons dorp, in onze tuinen en bermen,  kunnen we de natuur op vele manieren verwelkomen. Een vrolijk  makende manier is het aanleggen van een bloemenweide. In uw tuin of in de berm bij uw huis, ook 1 m2 is al prachtig. Als u straks wilt genieten van een geurige bloemenweelde vol gezoem en gefladder dan kunt u nu al beginnen met de voorbereiding. In droge zomermaanden kan je goed bodembewerkingen doen op zand- en leemgronden.

Vals zaaibed.
Deze droge en warme periode is ideaal voor een vals zaaibed. Een bloemenweide aanleggen, nadat je een vals zaaibed hebt gemaakt, zorgt voor een bloemrijkere en succesvollere bloemenweide.

Hoe pak je dit aan?
 
1.  Maak nu een zaaibed, die je niet inzaait. Bijvoorbeeld door een stukje gazon af te plaggen.
2.  Bewerk het zaaibed circa elke twee weken,  houd het onkruidvrij door te schoffelen en wieden.
3.  Doe dit zo’n 3 tot 4 keer, zo worden kiemplanten van eenjarige onkruiden en terugkerende grassen gelijk weer weggehaald, waardoor de aanwezige zaadbank uitgeput wordt.
3. Zaai vervolgens de bloemenweide in vanaf half augustus.

Het grote voordeel van zaaien in de nazomer, met een vals zaaibed is:

*  Warmte kiemers kiemen vóór de winter, terwijl koude kiemers  wintermaanden nodig hebben om in het voorjaar te kiemen. Zaden die zowel een warme periode als een koude periode nodig hebben, kiemen nog voor de winter

* Vanuit de nazomer richting de vochtige periode van het jaar, is er minder droogtestress bij kiemplanten

* Bloemenmengsels die in de nazomer zijn gezaaid, ontwikkelen zich evenwichtiger en stabieler

* Er is minder onkruiddruk in de nazomer/najaar.

* Onkruiden zoals Melde en Perzikkruid krijgen minder kans en hebben baat bij bodemverstoring in het voorjaar.

Voor onze bijen en vlinders , voor biodiversiteitsherstel, zijn inheemse planten van groot belang. Bij kwekerij de Cruydt-Hoeck zijn diverse bloemenweidemengsels met inheemse soorten  verkrijgbaar.  De plek (grondsoort, vochthuishouding en de hoeveelheid zon) bepaalt de mengselkeuze.  Ze bieden bloemenweidemengsels aan voor verschillende grondsoorten en omstandigheden. Zo zaai je een wilde bloemenweide op zandgrond of kleigrond, op natte of droge stukken, in de zon of in de schaduw. Met hun  ‘mengselwijzer’  krijg je een bij jouw tuin of stukje berm passend mengsel. Voor meer informatie: https://www.cruydthoeck.nl , ook met tips over zaaien en de bloemenweidemengsels. Of mail naar info@cruydthoeck.nl   of bel 0516- 44 11 44

Veel groen plezier!