Samen de winter door, energiekosten verlagen met tips van energie experts

19 november 2022 in ’t Clockhuys te Haren Brinkhorst 3,
9751 AS Haren
van 13.00 tot 15.00 uur

De bijeenkomst vindt plaats op 19 november in ’t Clockhuys in Haren. Om 13.00 uur start de bijeenkomst met de online landelijke kick-off.

Vanaf 12.30 uur ben je van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Door de energiecrisis hebben huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun energierekening. Het aantal inwoners in de gemeente Groningen dat hiermee te maken heeft, is al een tijd omvangrijk en loopt alleen maar verder op. Om huishoudens aankomende winter te ondersteunen en om grip te krijgen op de eigen energierekening wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd ‘Samen de winter door’.

Belangstellenden kunnen hier advies inwinnen van energie-experts, om zo meer inzicht te krijgen hoe je je eigen energiesituatie kan verbeteren. Met tips, uitleg en een gratis informatiepakket kunnen bezoekers vervolgens hun eigen energierekening verlagen. Vervolgens kunnen zij deze informatie doorgeven aan familie, collega’s, buren, vrienden en kennissen en zo ook hen eenvoudig verder helpen. De bijeenkomst is een landelijk initiatief samen met een groot aantal energiecoöperaties door heel Nederland. Zij hebben geen winstoogmerk en geven puur vanuit een maatschappelijk belang onafhankelijk advies.

De landelijke organisatie zorgt voor allerlei materiaal met tips om in de eigen (huur)woning energie te besparen. Placemats met maatregelen, deurhangers, flyers en kortingsbonnen op producten. Wij hebben als Duurzaam Haren andere coöperaties gevraagd om mee te doen. Met hun hulp kunnen we de boodschap breder verspreiden en we kunnen gebruik maken van hun expertise op de 19de. Wij hebben de gemeente gevraagd om aanwezig te zijn met een of meer energiecoaches en materiaal van Duurzaam Groningen.

Wij roepen leden van de verschillende coöperaties op om zaterdag 19 november langs te komen in ’t Clockhuys en dit bericht te verspreiden. Doel is om zoveel mogelijk mensen, die de informatie goed kunnen gebruiken te bereiken. Laten we met vereende krachten energiebesparing hoog op de agenda te krijgen en zoveel mogelijk in huizen te realiseren.

Dat is goed voor de portemonnee en goed tegen klimaatverandering en het terugdringen van CO2 door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. 

Met vriendelijke groet, Michiel Verbeek, voorzitter Duurzaam Haren (contactpersoon voor de actie) michielverbeek55@gmail.com of 06 537 88 379

Programma zaterdag 19 november:

13.00 uur:  Welkom

13.10 uur:  Landelijke kick-off

13.25 uur:  Toelichting op het campagnemateriaal en uitdelen materiaal

13.45 uur:  Bekijken filmpjes en gesprekken voeren

14.45 uur:  Toelichting op vervolgstappen

14.55 uur:  Afronden

Namens:

https://www.duurzaamharen.nl/

https://www.energiek-maarwold.nl/

https://www.harenenergiekenduurzaam.nl/

https://www.zonneweideglimmen.nl/

https://www.duurzaamhelpman.nl

https://www.grunnegerpower.nl/
https://www.duurzaamglimmen.nl/