lokaal warmtenet in Glimmen

Buiten koud, binnen behaaglijk met onze eigen dorpsverwarming ?

Hoe krijgen we dat voor elkaar, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen?
Onze dorpsgenoot Herbert Zeevalkink heeft daarom een warmteplan voor ons dorp ontworpen. Onlangs werd dit plan toegelicht in de Groenenberg.
In de kern is het een kleine, lokale (groen)gasgestookte centrale gecombineerd met een warmtenet.

Woensdag 13 december 2023 vanaf 20.00 uur in de Groenenberg is de oprichtingsvergadering van een werkgroep die dat plan gaat uitwerken.
Iedereen die hieraan wil meewerken is van harte uitgenodigd!

We bespreken diverse vragen zoals :

Welke consequenties ( ruimtelijk, financieel, technisch, organisatorisch) heeft dat?
Hoe komen we aan groene brandstoffen/ groen gas en hoeveel is er nodig?
Op welke schaal en waar in ons dorp kan dit plan uitgevoerd worden?
Zijn er praktijkvoorbeelden die bezocht kunnen worden?
Welke kennisinstituten in het noorden kunnen ons bij dit ontwerpproces ondersteunen?

Mocht u willen deelnemen aan de warmtewerkgroep en aanwezig willen zijn op woensdag de 13e , dan kunt u zich opgeven via duurzaamglimmen@gmail.com  onder vermelding van ” warmteplan Glimmen”.

Met vriendelijke groet, Duurzaam Glimmen