Exoten gezien?

Invasieve exoten in Glimmen

We zien Glimmen als een groen dorp waar de natuur van harte welkom is.
Maar soms dienen zich dan soorten aan die je bij nader inzien maar beter niet had kunnen uitnodigen.
Dieren, zoals de eikenprocessierups, maar ook planten.
Ze hebben Nederland niet altijd op eigen kracht bereikt, maar zijn hier vaak dankzij mensen gekomen. Dergelijke soorten noemen we ‘invasieve exoten’. Ze kunnen soorten die hier van nature wel thuishoren overwoekeren. En er daardoor voor zorgen dat inheemse planten en dieren gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen. Sommige invasieve exoten kunnen daarnaast ernstige  gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade veroorzaken. 
Het is daarom belangrijk om ze te bestrijden.
In Glimmen kunnen we een paar van dergelijke exoten tegen komen. De Reuzenberenklauw (van oorsprong een valleiplant uit de Kaukasus), de Reuzenbalsemien ( komt oorspronkelijk uit het westelijk deel van de Himalaya) en de Japanse duizendknoop ( komt oorspronkelijk uit, tsja ..?).
Je kunt ze mooi vinden, maar wat doen ze ondertussen?

Reuzenberenklauw kan zeer dichte vegetaties vormen waarbij andere plantensoorten, met uitzondering van bomen, volledig worden verdrongen. Deze dichte bestanden kunnen decennialang standhouden, waardoor ze een grote verstoring van de plaatselijke inheemse vegetatie veroorzaken en zeldzame plantensoorten kunnen verdwijnen. Het sap van de plant kan  in combinatie met zonlicht ernstige brandwonden veroorzaken.

Reuzenberenklauw

Reuzenbalsemien produceert grote hoeveelheden zaad dat in het voorjaar tegelijk kiemt. De plant groeit snel en vormt dichte bestanden. De soort vormt hoge, dichte bestanden, die met inheemse soorten concurreren om ruimte, licht en voedsel. Alleen meerjarige inheemse soorten met een sterke vegetatieve vermeerdering zijn in staat om reuzenbalsemien te weerstaan. Bovendien lokt de plant door zijn sterke geur bestuivende insecten van inheemse soorten weg, waardoor deze minder zaad produceren. Dit is zeer nadelig voor de vitaliteit van de natuurlijke vegetatie.

Reuzenbalsemien

De Japanse duizendknoop  is een invasieve exoot die je overal in Nederland tegenkomt. En zeker in Glimmen. Ook deze plant verdringt de inheemse vegetatie. Ze kan zelfs schade aan funderingen en rioleringen veroorzaken.

Japanse duizendknoop

Waar staan ze?
De gemeente Groningen inventariseert op dit moment waar dergelijke exoten voorkomen, zodat ze bestreden kunnen worden.
Op het kaartje staan al een aantal locaties in Glimmen en omgeving aangegeven.
De locatie is gemerkt met een blaadje en staat op één plek in de straat maar uiteraard betekent dit niet dat alleen op die plek de plant voorkomt.  Als je Lutsborgweg als voorbeeld neemt, langs deze hele weg staat de reuzenbalsemien en is gemarkeerd met vier groene blaadjes.
Mocht u nog andere locaties weten, dan kunt u dit melden via https://meldingen.groningen.nl .

kaart exoten

Wat kan u nog meer doen?
Iedereen kan helpen om vestiging en verspreiding van schadelijke planten te voorkomen. Koop geen invasieve exoten en plant ze niet in de tuin of vijver. Informatie over welke tuin- en vijverplanten exoten zijn die (mogelijk) schadelijke effecten kunnen hebben op de natuur is te vinden op https://www.floron.nl/tuinernietin. Deze website geeft ook tips voor alternatieve plantensoorten. Gooi ook nooit (overtollige) vijver- en tuinplanten in de natuur, maar doe ze in de gft-container.