Een eigen dorpsverwarming voor Glimmen

Hoe krijgen we onze huizen duurzaam en comfortabel verwarmd? Een avond over de mogelijkheden in ons dorpshuis op 15 november

Het staat als een paal boven water dat we als samenleving onze CO2 emissie moeten reduceren. Ook hier in Glimmen.
Veel van onze dorpsbewoners zijn daarom al op allerlei manieren bezig met de bijbehorende energietransitie. Door energie te besparen, door de warmtevraag terug te dringen. Met het isoleren van hun huis. Met het opwekken van zonne-energie, op eigen dak of door deelname aan de zonneweide aan de Zuidlaarderweg.
Een vraag waar vervolgens veel mensen mee worstelen is hoe je in koude periodes je huis comfortabel verwarmd krijgt zonder gebruik te maken van aardgas.
Welk mogelijkheden zijn er voor een dorp als Glimmen om de warmtetransitie vorm te geven?

Een model is de visie van de gemeente :

In Glimmen zouden we als een soort tussenfase in de komende periode moeten overgaan op een hybride systeem. De huizen houden hun gasaansluiting en HR – ketel, in combinatie met een hybride warmtepomp. Als het dan echt koud is wordt van warmtepomp overgeschakeld op de gasgestookte ketel
en het zou mooi zijn als dat gas dan groen gas zou zijn.
Aan de toepassing van een warmtepomp zitten wat haken en ogen. Ze vragen stroom en in de winter is er niet voldoende hernieuwbare elektriciteit. Tevens zal de stroomvraag het elektriciteitsnet belasten en misschien zal het net de vraag niet aankunnen. De stroom zal geproduceerd worden in de Eemshaven en de bijbehorende afvalwarmte wordt daar vervolgens in de Waddenzee geloosd. En het niet benutten van die warmte is wel erg zonde.

Een ander model voor de warmtetransitie van ons dorp is de visie van onze dorpsgenoot Herbert Zeevalkink :

Kern van zijn verhaal is het voorstel dat we hier in Glimmen onze eigen elektriciteit gaan opwekken met een kleine gasgestookte centrale, waarbij ook de afvalwarmte wordt benut om onze huizen te verwarmen. Er zal een warmtenet aangelegd moeten worden. Dit warmtenet kan ook gebruikt worden voor het transport van warmte opgewekt door een gemeenschappelijke zonneboiler. Alleen op die manier komen we tot een aanzienlijke besparing op de uitstoot van broeikasgassen.

De bedoeling van de avond is om beide benaderingen naast elkaar te leggen :

Wat betekenen ze voor het dorp, wat zijn de consequenties, welke voor- en nadelen kleven er aan, welk model heeft het grootste effect op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? Wat is de beste oplossing voor ons dorp? Wat zouden vervolgstappen moeten zijn?

Bij het zoeken naar een oplossing voor een warmtetransitie van, voor en door ons dorp hebben we ook uw inbreng nodig!

We hopen u daarom te zien en zullen ook de gemeente interesseren.

Graag tot ziens op de dorpsavond over een eigen verwarming voor Glimmen op 15 november 2023 om 20.00 uur in dorpshuis De Groenenberg