verandert zandweg door Appèlbergen in een fietspad van 3,5 meter breed asfalt ?

De Provincie Groningen ontwikkelt een snelfietsroute Zuidlaren-Groningen met 5 mogelijke varianten waarbij het bos Appèlbergen als meest aantrekkelijke variant wordt gezien als deel van het traject vanaf Noordlaren via Glimmen naar de Jachtlaan in Haren waar al een snelfietsroute naar Groningen is ingericht. Het plan komt neer op een 3,5 meter breed fietspad op de plek waar de Hoge Hereweg nu nog een oude historische zandweg is en nu niet open is voor doorgaand verkeer.

In het rapport staat dat snelfietsroutes geasfalteerd worden en voor de zandweg Hoge Hereweg geldt géén uitzondering (zie o.a. blz 36, 54, 63 en 70 in rapport). Ofwel de kans is aanwezig dat er een brede asfaltbaan door het bos Appèlbergen komt!

Een snel fietspad om meer forensen naar hun werk te laten fietsen in plaats van met de auto te rijden klinkt duurzaam maar is dat ook zo ? Een breed fietspad zal veel meer snel fietsverkeer betekenen op een plek waar de zandweg van oudsher een historische handelsroute was, in een bosgebied waar veel dieren en vogels rusten en voedsel zoeken.

Op deze snelfietsroute zullen ook auto’s rijden tot aan het Paviljoen Appelbergen’. Een 3,5 meter brede baan in het bos zal ook de automobilisten uitnodigen tot hogere snelheden en meer drukte in het bos veroorzaken.

Meer en sneller auto- en fietsverkeer vergroot de kans op botsingen met overstekend wild, botsingen met honden die overdag worden uitgelaten, botsingen met recreanten die er wandelen voor ontspanning of het Pieterpad lopen en botsingen met bewoners die aan de Hoge Hereweg wonen en hun uitrit met de auto of fiets willen verlaten.

Het fietspad in Appèlbergen is nu spaarzaam verlicht. Een snelfietsroute met felle straatverlichting in een donker bos is erg verstorend voor de nachtrust van dieren en vogels. En vanaf de Leemweg tot aan de bocht van het huidige fietspad staat nu nog een rij bomen die mogelijk gekapt moet worden om voldoende ruimte te kunnen maken voor de snelfietsroute ?

Wat vindt u van het plan om de zandweg Hoge Hereweg in het bos Appèlbergen te veranderen in een 3,5 meter brede baan ?

De Provincie Groningen vraagt burgers om vóór 17 juli a.s.  te reageren op de plannen via het online platform ‘Stem van provincie Groningen’ met de vraag : “Zijn we compleet in onze afweging en hebben we alle belangen juist weergegeven en begrepen? Wat vind jij de belangrijke aspecten om tot een afweging te komen?”

Grijp deze kans en reageer zodat de politiek weet hoe burgers van Glimmen hierover denken. Grijp deze kans en reageer zodat de politiek weet hoe u als burgers in Glimmen hierover denkt.

Reageer vóór 17 juli via de volgende link https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes/35/debate

Of mail uw reactie rechtstreeks naar doorfietsroute-zh@provinciegroningen.nl !

U kunt ook met de Provincie in gesprek gaan op één van de drie inloopbijeenkomsten:  Op 8, 13 en 14 juni respectievelijk in Noordlaren-De Hoeksteen, Zuidlaren-Brinkhotel en Haren-restaurant Astoria. U kunt zelf kiezen wanneer u langskomt en binnenlopen tussen 17.00 en 20.30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Grijp deze  kans en laat uw stem horen door de enquête in te vullen zodat de politiek weet hoe de burgers van Glimmen hierover denken.

U kunt dit lezen in het rapport dat in opdracht van de Provincie Groningen is opgesteld door Sweco Nederland B.V. op 30-05-2023 met als titel : Doorfietsroute Haren-Zuidlaren, Tracéverkenning en variantenstudie. Voor inzage in het onderzoeksrapport : klik hier