Biodiversiteit in Glimmen

De afgelopen weken zijn wij in een deel van de Parallelweg druk geweest met een plan voor het verduurzamen, vergroten van de biodiversiteit en opvrolijken van het straatbeeld, in het najaar van 2022 is een plan ontwikkeld om de grasstrook tussen de huizen en de weg in te zaaien met een mengsel van wilde inheemse bloemen.

In overleg met de gebiedsbeheerder Ria Rademaker is het plan goedgekeurd en is er afgesproken dat de maaiploeg het maaibeleid hier op aanpast. Begin december is de strook geverticuteerd en konden we gaan inzaaien echter begon het al snel daarop te vriezen. In bevroren grond kun je niet inzaaien, uitstellen dus en voordat je het door hebt is het kerstvakantie. Half januari hebben we poging twee ondernomen en is met vrijwilligers uit de straat gestart.

Het inzaaien en de verdere afwerking zoals afbakenen van de ingezaaide stukken is bijna klaar. Net op tijd want het voorjaar begint zich alweer aan te dienen. Nu maar afwachten tot de eerste bloemen tevoorschijn komen en wij met z’n allen kunnen genieten van de mooie bloemenpracht. De ingezaaide stukken zijn ingedeeld in cirkels en rechthoeken.

Het zaaigoed is een eikenprocessierups mengsel aangevuld met akkerbloemen mengsel, geleverd door de Cruijdthoeck. Als je door de Parallelweg loopt zie je nu rode paaltjes staan, deze paaltjes geven aan waar ingezaaid is. Hopelijk zien de maaiers de paaltjes en rijden ze er niet overheen. Je denk misschien waarom cirkels en rechthoeken. Door voor deze vorm te kiezen kan er tussen de ingezaaide stukken gemaaid worden. De cirkels en de rechthoeken hebben ook nog een betekening. In morse-schrift staat er straks Parallelweg geschreven.

Heb je een idee voor een fleurige berm ? Meld je aan via info@duurzaamglimmen.nl !

Samen voor een duurzaam Glimmen

Zonneweide Glimmen

Op initiatief van een aantal dorpsbewoners is een zonneweide gerealiseerd die sinds april 2021 duurzame stroom levert. Deze Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen is samen met Duurzaam Haren opgezet. 

Alle 4.320 panelen zijn in handen van de leden van de coöperatie: de inwoners van Glimmen en omgeving. Naast de levering van zonnestroom wordt ook gewerkt aan versterking van de biodiversiteit. Door de leden van de coöperatie is het perceel ingezaaid met inheemse planten, zodat een mooi bloemrijk grasland ontstaat. Langs de randen is een gevarieerd samengestelde struweelwal en biodivers dorpsbosje geplant. 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website Zonneweide Glimmen.