biodiversiteit

Het belang van biodiversiteit
Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komt voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Biodiversiteit zorgt dat we kunnen bestaan.

Soorten
Het omvat alle soorten die er op aarde zijn, waaronder alle dier- en plantensoorten. Op dit moment zijn bijna twee miljoen soorten bekend, waarvan zo’n 40.000 soorten in Nederland zijn aangetroffen. Waarschijnlijk zijn er in werkelijkheid vele miljoenen soorten op aarde. Een groot deel van de biodiversiteit is dus nog onbekend. Ook in Nederland worden nog voortdurend nieuwe soorten ontdekt.

Ecosystemen
Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook de diverse ecosystemen (leefgebieden) waar die soorten voorkomen. Bijvoorbeeld de tropische regenwouden, de koraalriffen, de savannen of de hoogvenen.

De wereld kan niet zonder biodiversiteit
Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen, zoals bijv. de eikenprocessierups. (bron: biodiversiteit.nl)

Wij kunnen niet de hele wereld verbeteren, maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen voor het kleine stukje dat Glimmen heet.

Duurzaam Glimmen wil daarom bijdragen aan:

Duurzaam Glimmen gaat een biodiversiteits-team vormen, dat:

Een inwonersbijeenkomst organiseert in het dorpshuis, waar we met elkaar bloemrijke ideeen kunnen vormen, uitwisselen, uitwerken en organiseren.

Plannen uitwerkt om te voorkomen dat in Glimmen de eikenprocessierups gaat toeslaan. Het bevorderen van de biodiversiteit van onze bermen, ecologisch bermbeheer, het massaal ophangen van nestkastjes en vleermuiskasten  zijn daarbij effectieve maatregelen, die zich in de praktijk bewezen hebben.

Contacten legt met andere groepen die zich bezighouden met biodiversiteit, natuur en landschap. De natuur houdt zich niet aan de grens van Glimmen,  het is logisch om te zoeken naar zinvolle samenwerkingsverbanden.

Als u wilt meedoen aan dit project geeft u zich dan hier op.

Wilt u ook meedoen aan het ecologisch opvrolijken van uw straat of woonwijk ?

Op een zaterdag in de herfst van 2020 waren er maar liefst ruim 25 bewoners van de Nieuwe Schoolweg aan het bollen poten in de berm. De hele straat werd 'ecologisch opgevrolijkt', zoals zichtbaar werd in het voorjaar van 2021. Het was een vrolijk gebeuren, zo'n hele straat samen aan het werk, met oliebollen en koffie voor de inwendige mens. Ook een deel van de Parallelweg werd van bollen voorzien.

Deze actie stond ook in het teken van de strijd tegen de eikenprocessierups: hoe gevarieerder de bermen, hoe kleiner de kans op deze plaagbeesten. Misschien zijn er nog meer bewoners die in hun straat of woonwijk willen bijdragen aan het 'ecologisch opvrolijken' onder het motto "meer gezoem, gezang en gefladder" ? klik hier voor meer inspiratie !

Als u een idee heeft of wilt meedoen aan toekomstige projecten geeft u zich dan hier op !

dorpsbijeenkomst

Alt

 

4 maart 2020 is er een dorpsbijeenkomst geweest over biodiversiteit.  Hier kunt u het verslag over die avond te lezen.

wat kunt u doen in uw omgeving

Er is  heel veel mogelijk en iedere soortenrijke vierkante meter is er één!

tips

Vogelvriendelijke beplanting
Voor vogels is het belangrijk welke planten er in de tuin staan. Daarom is het goed om na te denken welke bomen, struiken en planten u wilt aanplanten als u uw tuin vogelvriendelijk(er) wilt maken. Op de website van Vogelbescherming Nederland vind u welke planten, bomen en struiken vogelvriendelijk zijn.

Hoe u uw tuin ook bijenvriendelijk maakt vindt u op deze website

En welke beplanting is voor vlinders aantrekkelijk? U vindt het hier


 

© achtergrondfoto: Cruijdt Hoeck wildebloemenzaden