inwonersbijeenkomst isolatie 23-1-2020

Verslag

Ca. 40 inwoners van Glimmen hebben de bijeenkomst over het isoleren van hun woning in de Groenenberg bezocht. Onderstaand een verslag van wat die avond besproken is. Gespreksleider: Martin Jan Post van Buurkracht.

Jan van Veen heet de aanwezigen welkom en omschrijft het waarom en de doelstelling van Duurzaam Glimmen. Belangrijk is dat Duurzaam Glimmen samen met Glimmenaren door middel van kennis delen, inspireren en  overtuigen tot een duurzaam Glimmen komt.  Duurzaam Glimmen richt zich hierbij niet alleen op de energietransitie maar ook op biodiversiteit (ecologisch bermbeheer met meer insecten, vogels, bestrijden van de eikenprocessierups) mobiliteit, groen gras en de zonneweide met PV panelen.

Jan licht verder toe hoe het overleg met de Gemeente Groningen over de energietransitie d.m.v. een maandelijks overleg met projectleider Anne Venema wordt vormgegeven. Daarnaast wordt de rol van Buurkracht in het proces van isoleren van de woningen toegelicht.

Karel Post Uiterweer interviewt vervolgens Karel Verlinden over het verduurzamen van zijn woning waarmee hij ruim 10 jaar geleden is begonnen. Karel Verlinden geeft aan dat bij energiebesparing het veranderen van het persoonlijk denkpatroon heel belangrijk is.  Geen energieverspilling en overbodige verlichting en een iets lagere binnentemperatuur maken daar onder andere deel van uit. Karel heeft als één van de eersten een hybride verwarmingsinstallatie in zijn woning aangelegd. In het voor- en naseizoen wordt de woning verwarmd door een lucht-water warmtepomp. In de koudere winterperiode met buitentemperaturen onder de 5 gr. Celsius wordt er door een gas-c.v. ketel bijgesprongen omdat anders de warmtepomp veel te veel energie gaat gebruiken. Verder heeft Karel P.V. panelen en zonneboiler panelen op zijn dak aangelegd. Hij is nog niet klaar met zijn woning en gaat nu verder kijken of de woning nog beter geïsoleerd kan worden. Daarvoor wordt een onderzoek met de warmtecamera ingepland.

Martin Jan Post presenteert vervolgens de werkmethodiek van Buurkracht. Buurkracht heeft veel ervaring met het isoleren van woningen door de begeleiding en ondersteuning van bewoners in een buurt of straat. Doelstelling hierbij is dat om door samenwerken, kennis uitwisselen en begeleiden van de buurtbewoners, te komen tot een min of meer collectieve aanpak in het isoleren van de woningen. Tijdens deze presentatie komt de bijzondere positie van de woningen in Glimmen aan de orde, die gekenmerkt wordt door een hoog energieverbruik van de woningen, die veelal groter, ouder en vrijstaand zijn. Bewoners zijn dan ook benieuwd naar de isolatiegraad van hun eigen woning voordat met mogelijke isolatieleveranciers / bedrijven contact gelegd gaat worden.

Alt

Daarna worden enquêtes uitgedeeld. Hierin kunnen de aanwezigen aangeven op welke wijze ze wel of niet geïnteresseerd zijn in het isoleren van hun woning. Ook worden per tafel centrale vragen opgesteld die na de pauze besproken zullen worden. Ondertussen laten Niels Jensen en Jan van Veen de werking van een warmtebeeldcamera zien. Belangstellenden kunnen zich op een lijst inschrijven voor een woningbezoek met camera door Niels Jensen en Jan van Veen. In de pauze worden de ingevulde enquêtes opgehaald. Deze zullen de komende week doorgenomen worden om te kijken of er algemene wensen zijn waarmee het team van Duurzaam Glimmen direct aan de gang kan gaan. Er zijn 28 aanmeldingen voor de metingen met de warmtebeeldcamera. Niels Jensen en Jan van Veen zullen de woningbezoeken gaan inplannen.

Aan de hand van de binnengekomen vragen wordt vervolgens uitleg gegeven over de mogelijkheden van subsidie, energielabels, transmissieberekeningen, groene daken, triple glas en voorzetruiten. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van goed ventileren als de woning geïsoleerd en beter tochtdicht gemaakt gaat worden.

Martin Jan Post sluit vervolgens de bijeenkomst en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Als algemene conclusie kan al worden getrokken dat de aanwezige bewoners eerst willen weten hoe hun woning m.b.t. de isolatie ervoor staat en dat daarna op basis van een maatwerkadvies bepaald zal gaan worden hoe het isolatietraject het beste ingestoken kan worden. Het team van Duurzaam Glimmen kan hiermee aan de slag en zal de aanwezigen van eventuele tussentijdse resultaten en vervolgstappen op de hoogte houden. Een volgende algemene bijeenkomst met bewoners zal waarschijnlijk rond half maart kunnen plaatsvinden.