“De belangrijke duurzaamheidsvraagstukken van versnelde klimaatverandering, voortgaand biodiversiteitsverlies en de wetenschap dat het draagvlak van de aarde bij een groeiende wereldbevolking verder op de proef zal worden gesteld, zijn bekend. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, voedselvoorziening en materiaalgebruik zijn grote en samenhangende uitdagingen.

Om in 2050 met negen miljard mensen over voldoende grondstoffen, voedsel, water en energie te kunnen beschikken en de toegang tot die grondstoffen veilig te kunnen stellen, zijn fundamentele veranderingen nodig."

Prof. dr. Maarten Hajer,
voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving

Onze missie

Op weg naar een duurzaam Glimmen

Wat voor wereld willen we overdragen aan onze toekomstige generaties? Anders geformuleerd:  hoe ziet een duurzame ontwikkeling er uit? Een ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen? En wat betekent dit voor het snippertje wereld waar wij leven? Wij willen de antwoorden op deze vragen vinden en die antwoorden omzetten in daden.

Onze missie

Als Duurzaam Glimmen willen wij dat ons dorp, ook in de toekomst, een prachtig dorp is om in te wonen. Een groen dorp met een minimale claim op fossiele energie, water, bodem en grondstoffen. Daarom willen we:

Samen het voortouw nemen

We kunnen wachten tot er voor ons wordt bedacht hoe die verduurzaming er uit zal gaan zien. Liever willen wij als inwoners zelf nadenken over hoe we de opbouw van een duurzame, circulaire economie kunnen ondersteunen en willen daarin het voortouw nemen. 

Betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners van Glimmen is cruciaal, want we zullen het samen moeten doen. Daarom nodigt Duurzaam Glimmen alle inwoners uit om mee te denken over- en mee te doen aan het klimaatneutraal en duurzaam maken van ons dorp.

Circulair in Glimmen

Vanaf de 20e eeuw met een toenemende wereldbevolking is het gebruik van grondstoffen enorm toegenomen. Een circulaire economie en samenleving gaat over hergebruik van materialen zodat het gebruik van grondstoffen verandert in een circulair gebruik. Maar dat vraagt een grote omschakeling van onze economie en ons leefsysteem. Gedachten hierover vindt u bijgaand document.