Inspiratie

Voorbeelden van energie-neutrale huizen
Op de site van Urgenda staan ter inspiratie praktijkvoorbeelden. Hoe maak je bestaande woningen energieneutraal? Als je zelf in een jaar net zoveel energie opwekt als je verbruikt, dan zou je na een jaar ‘nul op de meter’ moeten zien. Per saldo geen kilowatturen elektriciteit en natuurlijk ook geen gas, afgenomen van je energiebedrijf. Het is de kunst de investeringskosten voor het energieneutraal maken van je huis zo laag te houden, zodat de kosten voor het afbetalen van die investeringen niet hoger zijn dan je normale energiekosten zouden zijn geweest. Dit is mogelijk en dat blijkt uit de praktijkvoorbeelden! Het dient ter inspiratie voor iedereen die zelf ook stappen wil zetten om zijn woning energieneutraal te maken.

Nationale Duurzame Huizen Route
Huiseigenaren delen graag hun kennis en ervaringen over hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. De verhalen van huiseigenaren leveren een schat aan informatie op voor mensen die zelf aan de slag willen. Op de site staan inspirerende verhalen en ervaringen van huiseigenaren ( van zo'n 1300 woningen) m.b.t. energie besparen en duurzaam wonen. Vul uw postcode in en kijk of er een duurzaam huis bij u in de buurt staat.

Verken het energiesysteem van de toekomst!
We hebben allemaal elke dag energie nodig. Zal energie over vijftig jaar nog steeds goedkoop en in overvloed beschikbaar zijn in de westerse wereld? Hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Het Energietransitiemodel maakt gebruik van feiten over energie om je inzicht te geven in wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Start jouw scenario, bijvoorbeeld over de energievraag van de huishoudens!

Onderzoek naar verduurzaming in Nederland / mei 2021

Door Milieudefensie is in mei 2021 een representatief onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking  (18+) welke motivaties en drempels zij ervaren bij het verduurzamen van de eigen woning. De huizenbezitters is onder andere gevraagd naar de huidige verwarming van hun woning, of zij plannen hebben om te verduurzamen en zo ja welke maatregelen zij bij voorkeur zouden nemen. Ook is gevraagd naar de mening over financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van de woning en hoe zij de informatieverschaffing vanuit de gemeenten beoordelen.

De meest opvallende resultaten :

Voor inzage in de resultaten van het Nederlandse onderzoek klik hier.

29-06-2021 | Nieuwsbericht van het Planbureau voor de Leefomgeving : uitstoot CO_2 in Nederland in vergelijking met diverse buurlanden

In een aantal omringende landen gaat de reductie van de uitstoot van broeikasgassen sneller dan in Nederland. Nederland heeft dus nog een relatief grote opgave om in 2050 op netto-nul emissies uit te komen. Voorbeelden van klimaatbeleid uit andere landen kunnen behulpzaam zijn om het Nederlandse beleid effectiever te maken. Dat blijkt uit een recente studie van het PBL, waarin het klimaat- en energiebeleid van enkele omringende landen vergeleken wordt, onder andere in de gebouwde omgeving en de elektriciteitssector.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.