Inspiratie

Voorbeelden van energie-neutrale huizen
Op de site van Urgenda staan ter inspiratie praktijk voorbeelden. Hoe maak je bestaande woningen energieneutraal? Als je zelf in een jaar net zoveel energie opwekt als je verbruikt, dan zou je na een jaar ‘nul op de meter’ moeten zien. Per saldo geen kilowatturen elektriciteit en natuurlijk ook geen gas, afgenomen van je energiebedrijf. Het is de kunst de investeringskosten voor het energieneutraal maken van je huis zo laag te houden, zodat de kosten voor het afbetalen van die investeringen niet hoger zijn dan je normale energiekosten zouden zijn geweest. Dit is mogelijk en dat blijkt uit de praktijkvoorbeelden in deze brochure! Het dient ter inspiratie voor iedereen die zelf ook stappen wil zetten om zijn woning energieneutraal te maken.

Nationale Duurzame Huizen Route
Huiseigenaren delen graag hun kennis en ervaringen over hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. De verhalen van huiseigenaren leveren een schat aan informatie op voor mensen die zelf aan de slag willen. Op de site staan inspirerende verhalen en ervaringen van huiseigenaren ( van zo'n 1300 woningen) m.b.t. energie besparen en duurzaam wonen. Vul uw postcode in en kijk of er een duurzaam huis bij u in de buurt staat.

Dichtbij: Groeten uit Glimmen
Ook in Glimmen zijn een aantal huizen op weg om energieneutraal te worden. Wij willen organiseren dat u, na afspraak, deze huizen kunt bezoeken. Hiervan zal een lijst worden aangelegd onder de noemer 'Groeten uit Glimmen' .

Verken het energiesysteem van de toekomst!
We hebben allemaal elke dag energie nodig. Zal energie over vijftig jaar nog steeds goedkoop en in overvloed beschikbaar zijn in de westerse wereld? Hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Het Energietransitiemodel maakt gebruik van feiten over energie om je inzicht te geven in wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Start jouw scenario, bijvoorbeeld over de energievraag van de huishoudens!

Beelden van een CO2-arme Nederlandse samenleving in 2050
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft Quintel Intelligence gevraagd om met het Energietransitiemodel beelden te ontwikkelen van de energievoorziening in Nederland in 2050. Dit in het kader van de vraag hoe de uitstoot van C02 bij energieproductie zo laag mogelijk gemaakt zal zijn. De beelden schetsen een toekomst waarbij de reductie van C02 bij de energieproductie 80-95% zal bedragen.