Doe mee met Duurzaam Glimmen

Doe mee met Duurzaam Glimmen
In  het najaar van 2018 is ‘Duurzaam Glimmen’ ontstaan, gevormd door een aantal inwoners van Glimmen en directe omgeving. De groep wil actief een bijdrage leveren aan het duurzaam maken van ons dorp in een mix van individuele en collectieve maatregelen. 

Hoe werken we?
Ook in tal van andere wijken en dorpen in (Noord)-Nederland zijn er initiatieven, gericht op het versnellen van de energietransitie. Wij bouwen, bij het realiseren van onze projecten, daar waar dat zinvol is, strategische gebiedscoalities, netwerken met maatschappelijke partners en samenwerkingsverbanden op, gericht op een versnelling van onze energietransitie. Denk aan coöperaties en burgernetwerken, kennisinstellingen, milieuorganisaties, commerciële ontwikkelaars, netbeheerders en overheden.

Project Zonneweide al concreet van start
De aanleg van een zonneweide is het eerste project dat door Duurzaam Glimmen is opgezet. Dit project heeft een eigen bemanning (grotendeels afkomstig uit Duurzaam Glimmen) die zich bezighoudt met het voorbereiden en realiseren van de zonneweide aan de Zuidlaarderweg. In deze tijd van coronamaatregelen gaan de voorbereidingen voor de realisatie van de zonneweide gewoon door. Er wordt digitaal vergaderd.

Andere projecten zijn:

Wie doen al mee

Binnen Duurzaam Glimmen zijn verschillende niveaus van betrokkenheid ontstaan. De werkgroep zelf bestaat uit 11 personen, de groep wordt ondersteund door de projectleider energietransitie van de gemeente Groningen. Er zijn 4 personen die wat meer op afstand op verzoek expertise leveren. De projectgroep isolatie bestaat momenteel uit 4 personen en de projectgroep biodiversiteit uit 3 personen. Verder is er een groeiend aantal belangstellenden dat de nieuwsbrief ontvangt.

Alt

Vergaderingen zijn tweewekelijks

De werkgroep vergadert tweewekelijks op de woensdagavond in dorpshuis "de Groenenberg". In verband met het coronavirus wordt er momenteel digitaal vergaderd. Tijdens de vergaderingen wordt de stand van zaken van de activiteiten besproken. Maar ook wat meer intern gerichte zaken, zoals communicatie, fondsenwerving of de relatie met andere groepen die zich op duurzaamheid richten, komen regelmatig op de agenda.

Meer slagkracht

Om meer slagkracht te krijgen is het belangrijk dat er meer Glimmenaren zich op één of andere manier willen inzetten. Dat kan door volledig lid te worden of alleen 'expertise op afroep' te leveren. U kunt ook meedoen aan de projecten isolatie of biodiversiteit, die sinds kort van start zijn gegaan.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of regelmatig op deze site kijkt, kunt u, op een moment dat u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan een actueel onderwerp, zich aanmelden en mee gaan doen.

U kunt zich opgeven via info@duurzaamglimmen.nl,