Dorpsbijeenkomst 15 mei 2019

Tijdens de dorpsbijeenkomst op 15 mei is er uitgebreid gesproken over ons initiatief, mogelijke projecten en de plannen voor een (dorps)zonneweide in Glimmen.

Namens onze werkgroep gaf Hans Wortmann eerst een brede inleiding over de werkgroep en onze werkterreinen.

Voor de pauze werden inleidende presentaties gehouden door Menno Visser, secretaris van Coöperatie Duurzaam Haren en door het team van ROM3D met betrekking tot de ontwikkeling van een zonneweide voor Glimmen. Hierin zijn diverse aspecten besproken zoals landschappelijke inpassing, het projectplan, de risicoanalyse, businesscase en mogelijke uitwerkingen m.b.t. Postcoderoos of SDE+.

Na de pauze sprak Anne Venema als projectleider Energietransitie namens de gemeente Groningen over de visie en roadmap van de gemeente en haar ambitie voor een aardgasvrij Groningen in 2035.

Als afsluiting is er nog uitgebreider doorgepraat door middel van een vraag&antwoord gesprek waarbij ook de ideeën en wensen uit de aanwezigen werden opgehaald.

De presentaties:

Introductie door Hans Wortmann

Presentatie zonnepark Glimmen door Menno Visser

Presentatie zonnepark Glimmen door ROM3DD - landschappelijke inpassing

Presentatie zonnepark Glimmen door ROM3DD - financiële aspecten

Aardgasvrij Glimmen door Anne Venema

Filmpje Groningen Energieneutraal (onderdeel presentatie Anne Venema)