on 10 Apr 2022 1:23 PM
10 apr 2022

Verslag bijeenkomst energie-café op 4 mrt 2022.

Op vrijdag 4 maart is voorafgaand aan het vrijdagavond café (V.A.C.) in het dorpshuis de Groenenberg de 2e bijeenkomst van het energie-café gehouden.

Dit was een geslaagde bijeenkomst, ongeveer 10 personen waren aanwezig.

Hieronder zijn de onderwerpen die besproken zijn weergegeven.

Buitenschil isoleren van vrijstaande woning aan de Paralelweg.

De bestaande houten vloer is aan de onderzijde geïsoleerd, aan de bovenzijde is beplating met daarop vloerverwarming aangebracht.

De spouwmuur is na-geïsoleerd.

Het dak is geïsoleerd.

De bestaande c.v. ketel is gebleven.

De bewoner is erg tevreden over de isolatie technische ingrepen en verwacht ca. 1000 m3 gas per jaar te kunnen besparen.

Vochtproblemen na isoleren

Een bewoner heeft na isolatie problemen met vocht op een muur achter de kast en bij het schuine dak.

Het schuine dak is aan de binnenzijde geïsoleerd onder de dakplaten. Hierbij is aan de binnenzijde echter geen echt dampdichte folie aangebracht. Het condensatiepunt bevindt zich in de isolatie, en de vochtproductie hierbij wordt versterkt door het ontbreken van de dampdichte folie.

De kwaliteit van de oude betonnen dakpannen laat ook te wensen over (deze zijn mogelijk erg poreus geworden in de loop van de jaren), ook hierdoor kan er vocht van bovenaf binnendringen.  Hierbij wordt geadviseerd om naast de controle van de betonpannen het dak beter te gaan ventileren door het toepassen van ventilatiepannen en ventilatiegaten in het dakbeschot aan te brengen.

De vochtproblemen op de buitenmuur kunnen veroorzaakt worden door een koudebrug in de spouwmuur (plaatselijk koude plek in de muur door ontbreken van de isolatie of door een met specieresten verontreinigde spouw) en of door te weinig ventilatie.

Hoe om te gaan met aardbevingsschade, zijn de inwoners van Glimmen hiervan op de hoogte?.

Er wordt op gewezen dat bewoners die aardbevingsschade hebben ( dat is ook in Glimmen het geval) of denken te hebben, dit moeten melden bij de desbetreffende instanties. Inspecteer de woning dus goed op optredende scheuren in muren en vloeren als gevolg van de aardbevingen in Groningen.  De vergoeding die hiervoor wordt uitbetaald kan bovendien gebruikt worden voor het isoleren en verduurzamen van de woning. Ook daarvoor is dan weer subsidie te verkrijgen.

Kruipruimte vullen met schuimbeton.

Er blijken tegenwoordig (mede op advies van installateurs) veel kruipruimtes te worden volgestort met schuimbeton. (schuimbeton is een beton met een laag soortelijk gewicht door de luchtbelvorming). Er wordt op gewezen dat dit echter geen vorm van vloerisolatie is. Ook op de schuimbeton dient een isolatielaag te worden aangebracht, waarop vervolgens dan de dekvloer met vloerverwarming en vloerafwerking kan worden aangebracht. Verder is het verstandig om tussen het schuimbeton en de funderingsbalken een laag isolatie aan te brengen omdat anders van de fundering naar de vloer een koudebrug optreedt met onnodig warmteverlies.

Voorwaarden voor een goed werkende warmtepomp.

Als er geen gastoevoer meer in de woning is, dan is er sprake van een all-electric woning. Als er een warmtepomp in de woning is gemonteerd, verzorgt deze de verwarming van de woning en het warme tapwater in combinatie met een boilervat.

Als er een c.v. gasketel en een warmtepomp in de woning is aangebracht, spreken we van een hybride verwarmingssysteem (dit systeem wordt door de gemeente Groningen benoemd voor de buitendorpen zoals Glimmen.) Bij lage buitentemperaturen zal de gas c.v. ketel de verwarming verzorgen, bij hogere buitentemperaturen verzorgt de warmtepomp de verwarming. Het warme tapwater wordt hierbij geleverd via de gas c.v. ketel.

Een all-electric woning vereist een betere isolatie van gevels, vloer en dak dan een woning met een hybride installatie. Voor een all-electric woning is minimaal nodig:

  • Dak, vloer en gevelisolatie van min. Rc=3,5 - 4
  • HR++ dubbel glas of triple glas.
  • Goede luchtdichtheid van de woning
  • Voldoende ventilatie in de leefruimten van de woning via mechanisch ventilatiesysteem.

Bij een woning met een hybride installatie kan dit allemaal wat minder, namelijk:

  • Dak, vloer en gevelisolatie van minimaal Rc=2 – 3
  • Dubbel glas
  • Geen onnodige tocht langs kieren, ramen en deuren
  • Voldoende luchttoevoer via ventilatieroosters in de leefruimten van de woning.

Een ander belangrijk onderdeel is bij deze verwarming de soort van verwarming. Voor een warmtepomp is een gelijkmatige constante verwarming met vloerverwarming het meest geschikt. De warmtepomp levert warmte van een zgn. lage temperatuur van c. 40 graden Celsius.  De “ oude “ gas c.v. ketel levert warmte met een hoge temperatuur van ca. 60- 8- graden Celsius.  De radiatoren van een hoge temperatuurverwarming zijn meestal te klein voor een lage temperatuur verwarming. De installateur moet dus altijd de radiatoren beoordelen of deze ook geschikt zijn bij toepassing van een warmtepomp.

Het belang van ventileren

Extra isoleren moet 1 : 1 gepaard gaan met beter ventileren.

Oudere woningen van voor 1970 hebben een zgn. natuurlijk ventilatie systeem. De woning wordt via kieren ventilatiestroken en ventilatieopeningen geventileerd zonder dat de lucht mechanisch wordt afgezogen. Nieuwe woningen hebben veelal een ventilatie box op bv. de zolder of in een technische ruimte waar op aangesloten een afzuiging van de w.c., keuken en badkamer. Luchttoevoer wordt daarbij geregeld via ventilatieroosters in de ramen.

Door de nationale kierenjacht, dichtzetten van ventilatieroosters en ventilatieopeningen is deze vorm van natuurlijke ventilatie bij de oudere woningen verstoord. Helemaal bij verder isoleren en luchtdicht maken zullen er problemen ontstaan met vocht en een gezond binnenklimaat.

Bij verdergaand isoleren moet er dus ook op het ventilatie systeem gelet worden.