Alt
on 02 Jun 2019 10:33 PM
02 jun 2019

Voor het de ontwikkeling van de Zonneweide in Glimmen heeft de werkgroep een startsubsidie van €10.000 ontvangen uit het programma Lokale Energietransitie.

Hiermee kunnen we meteen van start, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een gedegen haalbaarheidsstudie, oprichten van een rechtsvorm en de nodige onderzoeken zoals de natuurtoets en een goede landschappelijke inpassing.