on 10 Apr 2022 1:33 PM
10 apr 2022

maart 2022.

Samenvattend verslag van de  rapportages van de woningbezoeken met warmtecamera in 2022

Overzicht type woningen en energieverbruik:

                                     Aantal       Gas                      Elektriciteit (inclusief Saldering)

Vrijstaande woningen      10             1464-7000 m3       0-3700 kWh + onbekend (verbruik 0 na saldering met P.V.)

Twee onder 1 kap            3              1800-2900 m3       0-3500 kWh

Het originele bouwjaar van de woningen ligt tussen 1890 en 1999.

Algemene beschouwing van de bezochte woningen en de reactie van de bewoners:

Het energieverbruik wordt het meest bepaald door het bewonersgedrag en wel door de ingestelde temperatuur, de lengte van de verwarmingsperiode per dag en het aantal te verwarmen vertrekken. Dat heeft natuurlijk direct verband met het feit of de bewoners de hele dag thuis zijn of niet..

De bezochte bewoners zijn eigenlijk best goed op de hoogte van de thermische isolatiestaat van de woning. Ze zijn niet positief of negatief verrast. Meer van: dat had ik ook wel verwacht.

Over het algemeen wordt de verdieping weinig tot niet verwarmd. (soms met uitzondering van de badkamer op de verdieping).

Een aantal bewoners hebben wel problemen met een gelijkmatige verwarming van de verschillende vertrekken.  Als oorzaak hiervan kan worden aangegeven, de inregeling van de c.v. installatie,  de plaats en capaciteit van de radiatoren, verschil in mate van isolatie van de verschillende ruimtes en de plaats van de thermostaat.

De meeste woningen worden op een natuurlijke wijze geventileerd ( dus geen mechanische afzuiging in keuken, badkamer en w.c. Over het algemeen ervaart men nu geen problemen met de ventilatie en van vocht.

Overzicht  van de aanwezige installaties in de bezochte woningen

PV panelen

 • 7 woningen zijn voorzien van PV panelen ( 4 tot 42 stuks panelen op de woning)
 • 1 woning heeft geen eigen P.V. panelen, maar wel panelen op de zonneweide in Glimmen.
 • 2 woningen waarbij de bewoners van plan zijn om op korte termijn P.V. panelen aan te brengen.
 • 3 woningen hebben geen zonnepanelen, en ook nog geen concrete plannen.

type verwarming

 • 11 woningen hebben een gas c.v. installatie met radiatoren en of vloerverwarming.
 • 1 woning heeft een hybride verwarmingsinstallatie (warmtepomp in combinatie met gasketel) met vloerverwarming en radiatoren
 • 1 woning heeft een systeem van luchtverwarming gecombineerd met de ventilatie.

warm tapwater

 • alle woningen d.m.v. gasgestookteketel

soort ventilatie

 • alle oudere woningen met natuurlijke ventilatie via ramen, deuren, kieren, met alleen afzuigkap in de keuken en evt. een ventilator in de w.c. en badkamer. Er zijn soms ventilatieroosters aangebracht (vaak gelijktijdig met aanbrengen dubbel glas).
 • de nieuwere woningen ( bouwjaar na 1990) met mechanische ventilatie met permanente afzuiging in w.c., badkamer en keuken met ventilatieroosters in de buitenkozijnen (staat soms niet altijd aan).
 • Bij 1 woning is de ventilatie gecombineerd met de luchtverwarming.

Bouwkundige staat m.b.t. isolatie van de bezochte woningen

vloeren:

 • de begane grondvloeren van hout en of beton .
 • wel geïsoleerd, 2 nieuwere woningen al tijdens de bouw, 5 woningen na geïsoleerd.
 • nieuwe betonvloer op schuimbeton 2 woningen
 • niet geïsoleerd, 4 woningen

gevels:

 • de meeste kozijnen bevatten dubbel glas, vaak een combinatie van oud dubbel glas, en ondertussen deels vernieuwd door HR++ glas.
 • een enkele woningen heeft nog enkel glas in een achterdeur en of bijkeukenkozijn.
 • 12 woningen hebben metselwerk gevels, 1 woning geïsoleerde houtskeletbouw gevels.
  • 1 woning heeft geen gevelisolatie
  • 9 woningen hebben geïsoleerde gevels
  • 3 woningen hebben deels geïsoleerde gevels ( in uitbouw en of verbouwdeel)

daken

 • schuine en platte daken, voorzien van pannen, riet of bitumen.
  • 9 woningen hebben een geïsoleerd dak
  • 2 woningen hebben geen isolatie onder pannendak
  • 2 woningen hebben een geïsoleerd dak op de nieuwere uitbouw

Meningen  van de bewoners over verduurzaming van hun woning

Meest voorkomende klacht:

 • koude vloer (houten vloeren, betonvloeren, met en zonder kruipruimte)
 • koude trek langs bepaalde muur en of kozijn
 • niet gelijkmatig te verwarmen, sommige ruimtes blijven achter

Wat willen de bewoners gaan doen komende periode:

- isoleren begane grondvloer en vloerverwarming aanbrengen

- buitengevel isoleren

- schuin dak isoleren

- p.v. panelen aanbrengen

- oud dubbel glas vervangen door HR++ of triple glas

- enkel glas vervangen

- ventilatieroosters aanbrengen

- betere temperatuurregeling van de verwarmingsinstallatie

Mening die eigenlijk door elke bewoner naar voren werd gebracht:

 • Men is blij met meer inzicht in de thermische situatie en lucht- /kierdichting en installaties van de woning, mede door deze woningopname met de warmtecamera.
 • Men wil op de hoogte blijven van de energietransitie plannen in Glimmen, en wat zijn de komende technische ontwikkelingen en te verwachten mogelijkheden.
 • Men is na toelichting blij met een hybride systeem in de energietransitie, er blijft op de een of andere manier toch gas voor verwarming in de echt koude periode en voor warm tapwater.
 • De uit te voeren maatregelen voor verduurzaming moeten in beperkte mate wel rendabel zijn. Wooncomfort is steeds erg belangrijk (zeker zo belangrijk als de energiekosten).

Wat viel verder op bij gesprekken met de bewoners:

 • Nu geen interesse om de hele woning goed te isoleren tot een gasloze energie neutrale woning.
 • Men wil nog niet van het gas af
 • Ook tegen gekomen dat woningen bouwkundig gezien niet de mogelijkheid bieden om in de huidige bewoonde staat goede isolerende maatregelen uit te voeren. Dit gezien vanuit een esthetisch standpunten/of hele forse bouwkundige en dus ook erg kostbare aanpassingen gepaard gaande met veel overlast.
 • De oudere woningen hebben allemaal een natuurlijk ventilatiesysteem. Dit systeem voldoet nu bij deze woningen. Als de woningen verder geïsoleerd en luchtdicht gemaakt worden (nodig voor een all-electric verwarmingssysteem met warmtepomp) zal dat problemen opleveren. In deze woningen moet dan een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht worden. Dit houdt dan weer in dat er bouwkundige aanpassingen met ventilatieroosters en luchtkanalen moeten worden aangebracht. Ook bij een hybride installatie zal dit soms al nodig zijn.
 • De oudere woningen zijn soms gedeeltelijk uitgebreid met een aanbouw, met name op de begane grond. Deze uitbouwen zijn dan volgens de dan geldende regelgeving veel beter geïsoleerd. Er bestaan dan dus grote isolatieverschillen tussen het deel nieuwbouw en het oude deel. Een gevolg hiervan is dat het oude deel achter blijft met de verwarming, de nieuwbouw is al lang warm terwijl het oude deel niet voldoende warm te krijgen is. Het verwarmen in verschillende zones kan een oplossing zijn.

Jan van Veen

Duurzaam Glimmen.