Alt
on 16 May 2019 11:15 AM
16 mei 2019

Tijdens de dorpsbijeenkomst op 15 mei is er uitgebreid gesproken over ons intiatief, mogelijke projecten en de plannen voor een (dorps)zonneweide in Glimmen.

Namens onze werkgroep gaf Hans Wortmann eerst een brede inleiding over de werkgroep en onze werkterreinen.

Voor de pauze werden inleidende presentaties gehouden door Menno Visser, secretaris van Coöperatie Duurzaam Haren en door het team van ROM3D met betrekking tot de ontwikkeling van een zonneweide voor Glimmen. Hierin zijn diverse aspecten besproken zoals landschappelijke inpassing, het projectplan, de risicoanalyse, businesscase en mogelijke uitwerkingen mbt. Postcoderoos of SDE+.

Na de pauze sprak Anne Venema als projectleider Energietransitie namens de gemeente Groningen over de visie en roadmap van de gemeente en haar ambitie voor een aardgasvrij Groningen in 2035.

Als afsluiting is er nog uitgebreider doorgepraat door middel van een vraag&antwoord gesprek waarbij ook de ideeën en wensen uit de aanwezigen werden opgehaald.

 

U kunt de presentaties hier bekijken:

1. Introductie 15 mei 2019.pdf (door Hans Wortmann)
2. Presentatie zonnepark Glimmen Duurzaam Haren inleiding.pdf (door Menno Visser)
3. Presentatie zonnepark Glimmen ROM3D landschappelijke inpassing.pdf (door ROM3D)
4. Presentatie zonnepark Glimmen ROM3D financiële aspecten.pdf (door ROM3D)
5. Bijeenkomst Duurzaam Glimmen - Aardgasvrij Glimmen.pdf (door Anne Venema)
6. Filmpje 'Groningen Energieneutraal 2013' op Vimeo. (onderdeel presentatie Anne Venema)

 

Uiteraard is er voor alle inwoners van Glimmen de mogelijkheid te participeren in het zonneweide-project. Dat zou kunnen door mee te investeren tegen een aantrekkelijk rendement, of door in te tekenen voor het afnemen van stroom middels een zogenaamde postcoderoos.

Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan gerust contact op via info@duurzaamglimmen.nl