Alt
on 16 Jun 2019 9:31 PM
16 jun 2019

Op 21 mei was er een bijeenkomst voor de inwoners van Glimmen waarin o.a een mogelijk zonnepak aan de Zuidlaarderweg is gepresenteerd. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de werkgroep Duurzaam Glimmen in De Groenenberg. Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. De aanwezigen konden zich op hoofdlijnen vinden in de locatie en het ontwerp van het zonnepark.

Vervolgens is het plan besproken met de provincie en de gemeente Groningen. Deze gaven aan dat het plan nader uitgewerkt kan worden. Hieronder een afbeelding van het ontwerp van het zonnepark zoals dat besproken is.

Het zonnepark ligt tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op het terrein van een voormalige boomkwekerij. Het grenst aan de Zuidlaarderweg en de spoorlijn. Vanaf de Zuidlaarderweg zal het zonnepark niet zichtbaar zijn.

Enkele indicatieve gegevens van het zonnepark:

 • Oppervlakte 1,8 ha;
 • Totaal 6.000 zonnepanelen met een piekvermogen van 2 MW;
 • Jaarlijkse elektriciteitsproductie 1.700 MWh, goed voor zo’n 500 huishoudens;
 • Investeringskosten 1,5 miljoen euro.
 • Als alles volgens planning verloopt dan zal het zonnepark vanaf ergens in het jaar 2021 operationeel zijn.

Er is een startsubsidie Lokale Energietransitie aangevraagd bij het het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Daarmee is een bedrag van € 10.000,- verkregen om de startkosten van het project te financieren.  Met de subsidie is een onderzoek gedaan naar de natuurwaarde van het perceel. Dat is nodig om de vergunning aan te kunnen vragen. Uit het onderzoek blijkt dat er natuurwaarde geen belemmering vormt om het zonnepark aan te leggen.  Een van de eisen die de gemeente Groningen stelt, is dat de natuurwaarde toe moet nemen. Dat kan bereikt worden met het planten van bomen en struiken, herstel van een houtwal en bloemrijk grasland. Door de zonnepanelen zo te plaatsen dat er voldoende zonlicht en regen onder de panelen kan komen, kan ook daar ecologisch waardevolle ruimte ontstaan. Hieronder een foto van de locatie met de cheque van € 10.000,-.

Voor het zonnepark zal een coöperatie opgericht worden. In het bestuur zullen personen deelnemen vanuit de werkgroep Duurzaam Glimmen en de bestaande coöperatie Duurzaam Haren. Het oprichtingsbestuur is van plan om (een deel van) het park te gaan exploiteren op basis van het postcoderoos systeem. Het verzorgingsgebied omvat globaal Glimmen, Haren, Eelde, Paterswolde, Eelderwolde en Groningen-Zuid. 

(afbeelding: verzorgingsgebeid postcoderoos)

 

Een deelnemer in het zonnepark kan de energiebelasting van zijn afgenomen elektriciteit terugkrijgen. Op dit moment gaat dat om ongeveer 12 cent per kWh.  Een voorbeeld voor deelname in het zonnepark ziet er als volgt uit.

 • Een gezin gebruikt 3.000 kWh “grijze” stroom per jaar.
 • Het gezin “koopt” 10 zonnepanelen van € 250,- per stuk, dus investeert € 2.500,-.
 • Dit komt overeen met 2.500 kWh “groene” stroom per jaar.
 • De korting op de energiebelasting is € 300,- per jaar.
 • De terugverdientijd is ongeveer 8 jaar.
 • Dit is vergelijkbaar met een spaarrekening met een rente van 4%.
 • De looptijd van het project is 15 jaar.

Een gezin met een koophuis kan ook overwegen zonnepanelen op het eigen dak te leggen. Dan is de terugverdientijd op basis van de salderingsregeling ongeveer 6 jaar. Maar dan moet je wel een geschikt dak hebben dat de zonnepanelen kan dragen, geen schaduw heeft en op het zuiden is gericht. Bovendien is op dit moment niet duidelijk hoe lang de salderingsregeling blijft bestaan, terwijl de postcoderoosregeling 15 jaar is gegarandeerd.

 

 

Komt u in aanmerking voor deelname?
Lees daarvoor onderstaande vragenschema:

 1. Heeft het huis een netto elektriciteitsverbruik van minimaal 500 kWh per jaar?
 2. Zo nee, dan is deelname in een postcoderoos en/of plaatsing van eigen zonnepanelen financieel niet zinvol.
 3. Indien het antwoord op vraag 1 ja is, dan is de vraag of u een dak heeft dat voldoet aan de volgende eisen:
  1. het dak is uw eigendom (dus geen huurhuis);
  2. voldoende draagkracht voor zonnepanelen;
  3. niet of nauwelijks schaduw heeft;
  4. op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten gericht is.
 4. Zo nee, dan is deelname in een postcoderoos interessant. De terugverdientijd is ongeveer 8 jaar, dit komt ongeveer overeen met 4% rente op een spaarrekening. Per 250 kWh per jaar kunt u één paneel “kopen” in een postcoderoosproject met een maximum van 10.000 kWh.
 5. Indien het antwoord op vraag 3 ja is, dan is plaatsing van zonnepanelen op eigen dak interessant. De terugverdientijd is ongeveer 6 jaar. Per 250 kWh per jaar kunt u één paneel op uw dak plaatsen.

 

Het oprichtingsbestuur wil in dit stadium graag peilen of er in Glimmen en omgeving belangstelling is voor deelname aan het zonnepark. Ga voor meer informatie naar www.duurzaamharen.nl of stuur een mail naar info@duurzaamharen.nl.