on 10 Apr 2022 1:52 PM
10 apr 2022

Lezingenserie Biodiversiteit Onnen, Glimmen Noordlaren

Het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ is in 2020 van start gegaan met als doel biodiversteitsherstel. Op verschillende locaties rond Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn kruidenrijke randen en percelen ingezaaid. In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen wordt dit voorjaar een lezingencyclus georganiseerd over biodiversiteit. Er zijn drie lezingen gepland, met aansluitend een excursie, steeds met een ander thema. Tijdens de excursies wordt ook aandacht besteed aan de locaties die onderdeel zijn van het project Groene Verbindingen. Max aantal deelnemers is 20 mensen.

 Lezing en excursie vrijdag 22 april, 13.30 - 17.00

Biodiversiteit op essen, Onnen

Irene Lantman, Landschapsbeheer Groningen

Na een lezing over biodiversiteit op essen door de eeuwen heen neemt Irene ons mee op een wandeling over de Onneres, passeren we houtwallen, bezoeken we Menno’s Tuintje en eindigen we op een heideveldje in de Appelbergen. Irene kan bevlogen vertellen over alles wat groeit en bloeit! Aanmelden voor 15 april bij alegrand789@gmail.com o.v.v. excursie 22 april

Lezing en excursie vrijdag 13 mei, 13.30 - 17.00

Biodiversiteit van wegbeplanting, Noordlaren

Irene Lantman, Landschapsbeheer Groningen

Na een lezing over het belang van bloemrijke bermen en hagen voor biodiversiteit neemt Irene ons mee op een wandeling langs de schrale zandwegen en karakteristieke meidoornhagen in Noordlaren.

Aanmelden voor 6 mei bij svahan@hetnet.nl o.v.v. excursie 13 mei

Lezing en excursie vrijdag 10 juni, 13.30 - 17.00

Belang bomen voor biodiversiteit, Glimmen

Irene Lantman, Landschapsbeheer Groningen

Na een lezing over het belang van bomen voor biodiversiteit volgt een wandeling over door het Quintusbos, langs houtwallen, en eindigt in het Voedselbos te Glimmen. Aanmelden voor 3 juni bij info@duurzaamglimmen.nl o.v.v. excursie 10 juni