Als dorp aan de slag

Hoe maken wij van ons dorp een energieneutrale gemeenschap?

De Quickfit oplossing

Duurzaam Glimmen laat zich hierbij onder andere inspireren door de Quickfit oplossing: Woningen in Nederland versneld energieneutraal: een Quickfit oplossing. Met de Quickfit methode kan een groot percentage woningen in Nederland versneld energieneutraal worden. Dit ongeacht hun type, zonder verhoging van de woonlasten en zonder dat eerdere maatregelen in de woning teniet gedaan worden.

Zie ook "Openbaar eindrapport Eensgezind Energie Neutraal". Resultaat van Project EEN is een protocol met daarin ontwerpprincipes voor gemeenschappen in hun streven naar energieneutraliteit. Het protocol bestaat uit drie delen, te weten een 10-Stappenplan dat gemeenschappen als routekaart kunnen hanteren op weg naar energieneutraliteit, een 7-tal handreikingen voor het implementeren van het 10-Stap­penplan en de Quick Fit-oplossing, die een integrale technische oplossing voorstelt. Het protocol is zo vormgegeven dat initiatiefnemercentraal s van lokale initiatieven er direct mee uit de voeten kunnen.

Lokale duurzame energie-initiatieven
In Nederland zijn meer dan 500 lokale duurzame energie-initiatieven actief, waaronder dus Duurzaam Glimmen. Wilt u met ons een lokaal duurzaam energie-initiatief starten of duurzaam Glimmen ondersteunen? Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u uitgebreide informatie over het verduurzamen van woningen en wijken.

Deze informatie is interessant voor burgerinitiatieven, lokale duurzame energiecoöperaties, lokale overheden, burgers, ondernemers en organisaties, die in samenwerking met burger(organisatie)s de mogelijkheden voor energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking willen benutten en vergroten.